วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เดินรณรงค์-มอบประกาศอายุมาก,น้อยที่สุดลงประชามติ

เมื่อตอนสายวันที่ 26 ก.ค. ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังเก่า นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผวจ.นครศรีธรรมราช พร้อมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ทหาร ตำรวจ ภาครัฐและเอกชน ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความตื่นตัวและการมีส่วนร่วมในการเชิญชวนออก เสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญในวันที่ 7 ส.ค.2559 โอกาสนี้ ผวจ.นครศรีธรรมราชและประธาน กกต.ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชได้แจกจ่ายแผ่นพับประชาสัมพันธ์พร้อมกับเชิญชวนประชาชนที่ไปติดต่อราชการที่ศาลากลางจังหวัดให้ไปออกเสียงประชามติด้วย ผวจ.นครศรีธรรมราชยังได้เน้นย้ำในที่ประชุมกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ก.ค.2559 ที่ห้องประชุมศรีวิชัย ศาลากลาง จังหวัด โดยขอให้ทุกส่วนราชการช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบและไปออกเสียงประชามติให้มากที่สุดเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ กกต.กำหนดไว้คือ 80%

นอกจากนี้ ทางจังหวัดนครศรีธรรมราชและ กกต.ประจำจังหวัด กำหนดให้มีการจัดโครงการประชารัฐร่วมใจ พัฒนาประชาธิปไตยเพื่อให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิออกเสียงประชามติ กำหนดให้ทั้ง 23 อำเภอ ของจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ออกเสียงประชามติพร้อมกันทั้งจังหวัดในวันที่ 27 ก.ค. และวันที่ 4 ส.ค. ขณะเดียวกันทางสำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดจะจัดกิจกรรมบิ๊กเดย์ รณรงค์ประชาสัมพันธ์การไปออกเสียงประชามติอีกครั้ง ซึ่งเป็นการจัดพร้อมกันทั่วประเทศ

นายพีระศักดิ์กล่าวว่า เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ไปออกเสียงประชามติในวันที่ 7 ส.ค. ทางจังหวัดจะมอบใบประกาศนียบัตรนักส่งเสริมประชาธิปไตย และรางวัลให้กับผู้ที่มีอายุมากที่สุดที่ไปออกเสียงประชามติ 1 รางวัล และผู้ที่มีอายุน้อยที่สุดที่ไปออกเสียงประชามติ 3 รางวัล (เกิด 8 ส.ค.2541) ซึ่งมีหลายคนต้องจับสลากชื่อให้เหลือ 3 คน จึงขอเชิญชวนชาวนครศรีธรรมราชที่มีสิทธิให้ออกไปใช้สิทธิลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญในวันที่ 7 ส.ค.นี้ ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น. ณ หน่วยออกเสียงที่ตนมีรายชื่อโดยพร้อมเพรียงกัน

ที่ จ.ยะลา ตอนสายวันเดียวกัน นายวิชัย เรืองเริงกุลฤทธิ์ ประธานกรรมการการออกเสียงประจำเขตออกเสียง จ.ยะลา ได้เปิดเดินรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ พร้อมด้วย จนท.หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 46, สัสดีจังหวัดยะลา, สัสดีอำเภอและพนักงานของสำนักงาน กกต.จ.ยะลา และ รด.จิตอาสาหรือนักศึกษาวิชาทหาร จ.ยะลา จาก 5 โรงเรียน จำนวน 150 คน โดย เดินรณรงค์ไปตามถนนสายสำคัญในเขตเทศบาลนครยะลา มีทหาร ตำรวจและจราจร สภ.เมืองยะลา คอยอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยตลอดทาง เพื่อกระตุ้นการออกไปใช้สิทธิลงประชามติรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 7 ส.ค.นี้ โดยมีประชาชนในพื้นที่ จ.ยะลา ที่มีความตื่นตัวออกมาร่วมเดินรณรงค์ด้วย

สืบเนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 7 ส.ค.2559 เป็นวันออกเสียงประชามติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และประเด็นเพิ่มเติมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีหน้าที่ดำเนินการจัดและควบคุมการออกเสียงให้เป็นไปด้วยความสุจริต และเที่ยงธรรม รวมทั้งมีหน้าที่เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนการออกเสียงประชามติให้ประชาชนได้รับทราบทั่วกัน โดย กกต. ยะลาตั้งเป้ามีผู้ใช้สิทธิออกเสียงประชามติไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และมีบัตรเสียไม่เกินร้อยละ 2.

เมื่อตอนสายวันที่ 26 ก.ค. ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังเก่า นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผวจ.นครศรีธรรมราช พร้อมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช 27 ก.ค. 2559 06:54 27 ก.ค. 2559 06:55 ไทยรัฐ