วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กกร.มองข้ามช็อตหวังเลือกตั้งปี 60

นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยหลังการรับฟังการบรรยายให้ความรู้ “สาระและประเด็นสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ” ในเวทีคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) โดยมีนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ บรรยายให้ความรู้ ว่าการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไร ตนเชื่อว่าคนส่วนใหญ่สนใจแผนการเลือกตั้งของรัฐบาลมากกว่า ซึ่งหากเป็นไปตามที่รัฐบาลกำหนดก็ไม่น่าจะมีผลกระทบใดๆ และมั่นใจว่าภาพรวมเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัว 3-3.5% “ผมมองว่านักลงทุนต่างชาติคงไม่ได้สนใจร่างรัฐธรรมนูญจะออกมาอย่างไร เพราะเป็นการตกลงกติกาการบริหารประเทศในระยะยาว และต่างชาติก็ต้องปฏิบัติตามในการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยอยู่แล้ว เขาคงรอแผนการเตรียมตัวเลือกตั้งของไทยเป็นหลัก แต่ถ้าปี 2560 ไม่มีการเลือกตั้ง คงมีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนหน้านั้น แต่เอกชนเชื่อว่าทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่รัฐบาลวางไว้ และจากการรับฟังคำชี้แจงครั้งนี้ทำให้เห็นภาพว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มีข้อดีมากกว่าข้อเสีย”

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า หากประเทศไทยมีการจัดการเลือกตั้งเกิดขึ้น จะช่วยลดแรงกดดันจากนานาชาติได้และทำให้ประเทศไทยมีความมั่นคงมากขึ้น นายกรัฐมนตรีได้ประกาศว่าจะทำให้เกิดการเลือกตั้งแน่นอน ทำให้ภาคเอกชนต้องติดตามเรื่องนี้ต่อไป ดังนั้น การจะรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ จึงไม่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจมากนัก แต่กังวลภัยก่อการร้ายที่จะกระทบเศรษฐกิจโลกมากกว่า “รัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นฉบับใดเมื่อออกมาใช้บังคับเป็นกฎหมายแล้ว สิ่งที่เอกชนต้องการก็คือ ช่วยให้บ้านเมืองสงบ นโยบายบริหารเศรษฐกิจต่อเนื่องและสนับสนุนให้ภาคธุรกิจดำเนินธุรกิจไปได้ เพราะขณะนี้ไทยต้องแข่งขันกับประเทศอื่นด้วย ดังนั้นการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนจะต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน”.

นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยหลังการรับฟังการบรรยายให้ความรู้ “สาระและประเด็นสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ” ในเวทีคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) 27 ก.ค. 2559 00:57 27 ก.ค. 2559 01:11 ไทยรัฐ