วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ต่อลมหายใจเอสเอ็มอี

ต่อลมหายใจเอสเอ็มอี

  • Share:

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษา รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการฟื้นฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) โดยจัดสรรเงินเพิ่มเติมให้กองทุนส่งเสริมเอสเอ็มอีวงเงิน 2,000 ล้านบาท ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ ประมาณปี 2559 ในส่วนของงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น หลังจากที่ปัจจุบันกองทุนส่งเสริมเอสเอ็มอีเหลือเงินที่จะใช้ได้จริง 300 ล้านบาท จากงบประมาณที่ได้รับ การจัดสรรไปก่อนหน้านี้ 1,700 ล้านบาท ซึ่งได้ให้การช่วยเหลือเอสเอ็มอีไปแล้ว 1,400 ล้านบาท การจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้กองทุนส่งเสริมเอสเอ็มอีครั้งนี้ เพื่อนำไปใช้ฟื้นฟูผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ประสบปัญหาให้สามารถกลับมาดำเนินกิจการต่อไปได้

สำหรับวิธีดำเนินการนั้น ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการฟื้นฟูกิจการเอสเอ็มอี โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่ รมว.คลัง แต่งตั้งเป็นประธาน มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายในการบริหารจัดการเงิน ที่ได้รับการอุดหนุน พร้อมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความช่วยเหลือเอสเอ็มอีที่ประสบปัญหา เช่น เงื่อนไขในการให้ความช่วยเหลือผ่านทางการอุดหนุน ร่วมกิจการ ร่วมทุน หรือลงทุน และเงื่อนไขในการยกเลิกการให้ความช่วยเหลือ ขณะเดียวกัน ให้ทางสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) แยกบัญชีการช่วยเหลือเป็นการเฉพาะ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้