วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ปรับผู้บริหารทิพยประกันภัย ใช้ข้อมูลภายในขายหุ้นก่อน

ปรับผู้บริหารทิพยประกันภัย ใช้ข้อมูลภายในขายหุ้นก่อน

  • Share:

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการเปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิด 4 ราย ได้แก่ นายสมพร สืบถวิลกุล, บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน), นายนที พานิชชีวะ และนายกีรติ พานิชชีวะ กรณีอาศัยข้อมูลภายในขายหุ้น บมจ.ทิพยประกันภัย (TIP) เป็นค่าปรับรวม 8,618,831.25 บาท โดย ก.ล.ต.ได้รับแจ้งจากตลาดหลักทรัพย์และตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า ระหว่างวันที่ 28 ส.ค.55 ถึง 30 ต.ค.55 ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ TIP อาศัยข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้น TIP ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชนเกี่ยวกับกรณีที่ TIP มีเหตุจำเป็นต้องเพิ่มทุน 250 ล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหาเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงที่มีแนวโน้มจะลดลงต่ำกว่าสัดส่วนที่กฎหมายประกันภัยกำหนด โดยขายหุ้นเพื่อหลีกเลี่ยงผลขาดทุนจากการลดลงของราคาหุ้น หลัง TIP เปิดเผยข้อมูลนี้ผ่านตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 30 ต.ค.55

โดยนายสมพรล่วงรู้ข้อมูลภายในเนื่องจากเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ TIP ได้ขายหุ้น TIP จำนวน 70,000 หุ้น ขณะที่นายนทีล่วงรู้ข้อมูลภายในเนื่องจากเป็นกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไทยศรีประกันภัย ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ TIP (ขณะเกิดเหตุถือหุ้น 5.49%) ซึ่งนายนทีได้สั่งขายหุ้น TIP ในบัญชี บมจ.ไทยศรีประกันภัยรวมจำนวน 1,561,600 หุ้น ส่วนนายกีรติได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในข้างต้น เนื่องจากเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายหนึ่งของ TIP โดยนายกีรติได้ขายหุ้น TIP ในบัญชีส่วนตัวจำนวน 576,000 หุ้น ทั้งนี้ ผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 4 ราย ยินยอมเข้ารับการเปรียบเทียบทางอาญา คณะกรรมการเปรียบเทียบจึงได้ปรับนายสมพร 612,500 บาท ปรับ บมจ.ไทยศรีประกันภัย 703,487.50 บาท ปรับนายนที 500,000 บาทและปรับนายกีรติ 6,802,843.75 บาท.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้