วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กศน.จัดตู้หนังสือเคลื่อนที่ในตลาดให้แม่ค้าอ่าน

รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า จาก การที่ได้มีโอกาสไปเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี ที่เสด็จพระราชดำเนินมาเปิดห้องสมุดบรมราชกุมารี ที่ 98 ที่วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี ซึ่งห้องสมุดแห่งนี้จะแตกต่างจากห้องสมุดอื่นๆ เนื่องจากวัดท่าซุงเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างทั้งหมด ขณะที่สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จะจัดเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลการบริหารงานห้องสมุด แต่ที่น่าสนใจมากก็คือ พิพิธภัณฑ์เหล็กกล้าและพิพิธภัณฑ์ถลุงเหล็ก เนื่องจากในอดีต จ.อุทัยธานี มีแร่เหล็กและมีการถลุงเหล็กมาก่อน ซึ่งสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงสนพระทัยมาก และทรงให้มีการรวบรวมประวัติศาสตร์การถลุงเหล็ก รวมถึงข้อมูลต่างๆ เพื่อเก็บไว้ให้คนทั่วไปได้ศึกษาต่อไป

ปลัด ศธ.กล่าวอีกว่า สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ ยังได้ทรงมีพระราชดำริเกี่ยวกับการอ่านหนังสือ โดยพระองค์ได้เล่าให้ฟังว่าเสด็จ พระราชดำเนินไปตลาดใน จ.อุทัยธานี และได้พูดคุยกับแม่ค้าในตลาด โดยแม่ค้ารายหนึ่งบอก กับพระองค์ว่าชอบใช้เวลาว่างระหว่างการขายของ อ่านหนังสือ ดังนั้น จึงทรงมีพระราชดำริว่าควร จะส่งเสริมให้แม่ค้าและชาวตลาดคนอื่นๆ ได้มีโอกาส ได้ใช้เวลาว่างในการอ่านหนังสือด้วย ซึ่ง ศธ.รับที่จะสนองพระราชดำริ โดย กศน.จะทำ ตู้อ่านหนังสือเคลื่อนที่ไปยังตลาดภายใน จ.อุทัยธานี ก่อนเพื่อดูผลตอบรับ หากประสบความสำเร็จก็จะให้ขยายผลดำเนินการทั่วประเทศ.

รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า จาก การที่ได้มีโอกาสไปเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี ที่เสด็จพระราชดำเนินมาเปิดห้องสมุดบรมราชกุมารี... 27 ก.ค. 2559 00:41 27 ก.ค. 2559 00:42 ไทยรัฐ