วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ปลัดทท. ชูเมืองท่องเที่ยว เน้นพัฒนาอย่างยั่งยืน กระจายรายได้สู่ชุมชน

ปลัดทท. ชูเมืองท่องเที่ยว เน้นพัฒนาอย่างยั่งยืน กระจายรายได้สู่ชุมชน

  • Share:

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ชูเมืองท่องเที่ยว เน้นสร้างเมืองหลักเมืองรอง ย้ำชัดพัฒนาอย่างยั่งยืน กระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างทั่วถึง...

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรียกประชุมและระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยนายพงษ์ภาณุ เปิดเผยว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ร่วมมือกับสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง เพื่อเร่งจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยว แผนพัฒนาเมืองหลักและเมืองรอง ทางการท่องเที่ยว

สำหรับแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวนั้น ได้สร้างหมวดหมู่และเขตท่องเที่ยว (คลัสเตอร์) ขึ้นมา ได้แก่ 1. เขตพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรมครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด คือ พิษณุโลก สุโขทัย กำแพงเพชร ตาก 2. เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง ครอบคลุม พื้นที่ 5 จังหวัด คือ หนองคาย เลย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร 3. เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด คือ นนทบุรี ปทุมธานี อ่างทอง สิงห์บุรี อยุธยา

นอกจากนี้ยังได้เชิญผู้อำนวยการสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาในจังหวัดดังกล่าว เข้ามาร่วมระดมความคิดในแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวใน 3 เขตข้างต้น โดยตนมีนโยบายที่ชัดเจนว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะต้องสนองนโยบายของรัฐบาล โดยจะต้องยึดถือการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนและชุมชนในท้องถิ่น ซึ่งหัวใจสำคัญคือตนกำลังเดินหน้าโครงการสร้างความร่วมมือระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวฯ และกระทรวงมหาดไทย ในการจัดการอบรมและสร้างบุคลากรในท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในบริบทการพัฒนาและการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นของตนเอง

"ผมมีความเชื่อว่าความสำเร็จที่แท้จริงจากการท่องเที่ยวคือ การกระจายรายได้ลงสู่ชุมชนในวงกว้าง อย่างทั่วถึง การจัดเขตพัฒนาการท่องเที่ยวหรือคลัสเตอร์นั้นจะเป็นเครื่องมือในการสร้างความสำเร็จให้กับเศรษฐกิจของประเทศ" นายพงษ์ภาณุ กล่าว

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้