วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ผลวิจัยแฉผู้สูงอายุใช้ยาไม่ถูกต้อง

ผลวิจัยแฉผู้สูงอายุใช้ยาไม่ถูกต้อง

  • Share:

ดร.ภก.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี นายกสภาเภสัชกรรม แถลงข่าวรณรงค์สัปดาห์เภสัช 2559 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม ว่า งานนี้จัดขึ้นเพื่อทำงานเชิงรุกทำให้ประชาชนตระหนักถึงการใช้ยาและขณะนี้ไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จึงต้องเน้นเรื่องการดูแลผู้สูงอายุเป็นหลัก ทำให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลตัวเองได้ เพราะผู้สูงอายุมีการใช้ยามากกว่ากลุ่มอื่น ดังนั้น เภสัชฯ จึงมีหน้าที่ในการดูแลให้ความรู้ประชาชน โดยจะจัดกิจกรรมรณรงค์ในวันที่ 8-14 ส.ค.นี้

ด้าน ภก.อำนวย พฤกษ์ภาคภูมิ นายกสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) กล่าวว่า จากผลการวิจัยการค้นหาปัญหาด้านยาจากการออกเยี่ยมบ้าน โดยกลุ่มเภสัชฯครอบครัวระหว่างปี 2556-2557 ในเขตจตุจักร จากแขวงจอมพล จันทรเกษม และเสนานิคม โดยการเยี่ยมบ้านผู้ป่วย 1,019 คน ในกลุ่มผู้มีอายุมากกว่า60 ปี ซึ่งเป็นผู้ป่วยเรื้อรัง ทั้งโรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดผิดปกติ และเบาหวาน ที่มีการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง พบว่าผู้ป่วยร้อยละ 47.1 ใช้ยาไม่ถูกต้อง ทั้งยังพบอีกว่าผู้สูงวัยร้อยละ 54 มีปัญหาเรื่องการเคลื่อนไหว ร้อยละ 25 มีปัญหาการได้ยิน ร้อยละ 20 มีปัญหาสายตา และร้อยละ 1 มีปัญหาอื่นๆ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการใช้ยา เช่น ปัญหาสายตาทำให้ไม่สามารถอ่านฉลากยาได้ บางรายมีปัญหาด้านความจำทำให้ใช้ยาผิด เป็นต้น

ดร.ภญ.ศิริรัตน์ ตันปิชาติ นายกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) กล่าวว่า ขณะนี้ปัญหายาที่น่ากังวลคือเรื่องของยาสมุนไพร โดยเฉพาะยาลูกกลอนตามร้านขายของชำหรือรถเร่ที่พบว่ามีการผสมยาสเตียรอยด์ ซึ่งหากรับประทานเข้าไปมากๆก็จะเกิดการสะสมในร่างกาย และมีอันตรายต่อร่างกาย ทั้งทำให้กระดูกพรุน มีผลต่อตับและไต.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้