วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปลัด พม. ประชุมศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ขับเคลื่อนตามแผน ปี 59

ปลัด พม. ประชุมศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำสัปดาห์ ขับเคลื่อนงานตามแผน ปี 59 เตรียมพร้อมชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ปี 60 …

เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2559 เวลา 10.00 น. นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ พม.ครั้งที่ 21/2559 เพื่อขับเคลื่อนงานการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ในภารกิจสำคัญคือ การขับเคลื่อนงานตามแผนปฏิบัติการกองต่อต้านการค้ามนุษย์ ปี 2559 ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.59) การเตรียมความพร้อมการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ปี 60 ตามแผนบูรณาการการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ปี 60

รวมถึงการจัดทำฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์,การปรับปรุง VD0 วันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ และการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์การต่อต้านการค้ามนุษย์ ณ สนามบิน ในพื้นที่ 7 จังหวัด.

ปลัด พม. ประชุมศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำสัปดาห์ ขับเคลื่อนงานตามแผน ปี 59 เตรียมพร้อมชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ปี 60 … 27 ก.ค. 2559 00:16 27 ก.ค. 2559 00:40 ไทยรัฐ