วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทูตไทย กรุงโตเกียว ถวายพระพร วันพระราชสมภพ 64 พรรษา สมเด็จพระบรมฯ

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นประธานในพิธีทางศาสนามหามงคลถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 64 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร...

 
เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2559 เวลา 09.30 น. นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นประธานในพิธีทางศาสนามหามงคลถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 64 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยมีพระสงฆ์จากวัดต่างๆ ในกรุงโตเกียวและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมในพิธี ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในการนี้ ภริยาเอกอัครราชทูตฯ ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ข้าราชการทีมประเทศไทยประจำกรุงโตเกียวพร้อมคู่สมรส และชุมชนชาวไทยในญี่ปุ่นเข้าร่วมพิธีจำนวนกว่า 70 คน โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เปิดโอกาสให้ข้าราชการทีมประเทศไทยและประชาชนชาวไทยในญี่ปุ่นร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารด้วยเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นประธานในพิธีทางศาสนามหามงคลถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 64 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร... 27 ก.ค. 2559 00:11 27 ก.ค. 2559 00:41 ไทยรัฐ