วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สำนักวัฒนธรรมฯ กทม.เปิดรับสมัคร นักดนตรี, โฆษก, นักแต่งเพลง, นักร้อง

สำนักวัฒนธรรมฯ กทม.เปิดรับสมัคร นักดนตรี, โฆษก, นักแต่งเพลง, นักร้อง

  • Share:

น.ส.ปราณี สัตยประกอบ ผอ.สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม. แจ้งว่า สำนักฯ เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการ กทม. สามัญ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน สังกัดสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ในตำแหน่ง ดุริยางคศิลปิน (นักดนตรี) 1 อัตรา ดุริยางคศิลปิน (เจ้าหน้าที่โฆษกและตลก) 1 อัตรา ดุริยางคศิลปิน (นักแต่งเพลง) 1 อัตรา และคีตศิลปิน (นักร้อง) 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เขตดินแดง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 ส.ค.59 และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกให้ทราบก่อนวันคัดเลือกไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ณ ที่ปิดประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว และทางเว็บไซต์ http://www.bangkok.go.th หรือ http://www.bangkok.go.th/cstd/

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้