วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ซ้อนไม่หมวกปรับคนขี่ 2 เท่า

นครบาล, กทม., บลูมเบิร์ก-รณรงค์ใส่หมวกทั้งคนขี่คนซ้อน

เมื่อวันที่ 26 ก.ค.59 นายสุธน อาณากุล รอง ผอ.สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) พร้อมด้วย พล.ต.ต.อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์ รอง ผบช.น. และผู้แทนมูลนิธิบลูมเบิร์กเพื่อสาธารณประโยชน์ ร่วมเปิดกิจกรรมโครงการการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย โดยการพัฒนาสื่อรณรงค์และบังคับใช้กฎหมายเพื่อส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะมีการพัฒนาสื่อรณรงค์นำเสนอผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ตามจุดต่างๆในกรุงเทพฯ รวมทั้งสื่อออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเดือน ก.ย.59

นายสุธนกล่าวว่า กทม.เปิดตัวสื่อรณรงค์เพื่อส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ในกรุงเทพฯ เพื่อช่วยลดการบาดเจ็บและอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับศีรษะเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ทั้งนี้ อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในประเทศไทย ส่วนใหญ่เกิดในกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ และจากข้อมูลการสำรวจพบว่า มีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่สวมหมวกนิรภัยในกรุงเทพฯ ร้อยละ 92 ขณะที่อัตราผู้โดยสารที่สวมหมวกนิรภัยมีเพียงร้อยละ 45 และการสวมหมวกนิรภัยที่ถูกต้อง อาทิ ใช้หมวกที่มีมาตรฐาน ล็อกสายรัดทุกครั้งที่สวมใส่ จะช่วยลดการบาดเจ็บทางศีรษะที่รุนแรงได้ถึงร้อยละ 72 และลดการเสียชีวิตได้ร้อยละ 40 ทั้งนี้ จากข้อมูลของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ยังพบว่าในปี 2558 มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุซึ่งขับขี่รถจักรยานยนต์มากถึง 564 ราย และมีผู้บาดเจ็บอีกจำนวน 33,295 ราย

พล.ต.ต.อดุลย์กล่าวว่า จะมีการเพิ่มการรณรงค์ผ่านสื่อสาธารณะในช่องทางต่างๆควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในกรุงเทพฯ ซึ่งกองบัญชาการตำรวจนครบาล จะมีการตรวจตราตามแผนดำเนินงานอย่างเข้มข้น นอกจากนี้ได้สนับสนุนให้มีการสื่อสารและรณรงค์ให้ประชาชนทราบถึงข้อบังคับทางกฎหมายเกี่ยวกับการใช้รถจักรยานยนต์ ที่กำหนดให้ผู้ขับขี่รถและผู้โดยสารต้องสวมหมวกนิรภัย หากฝ่าฝืนจะต้องโทษปรับไม่เกิน 500 บาท และห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ขับขี่รถขณะที่ผู้โดยสารไม่สวมหมวกนิรภัย หากฝ่าฝืนผู้ขับขี่จะถูกปรับเป็น 2 เท่าของโทษที่กำหนด.

เมื่อวันที่ 26 ก.ค.59 นายสุธน อาณากุล รอง ผอ.สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) พร้อมด้วย พล.ต.ต.อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์ รอง ผบช.น. และผู้แทนมูลนิธิบลูมเบิร์กเพื่อสาธารณประโยชน์ ร่วมเปิดกิจกรรมโครงการการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 26 ก.ค. 2559 23:59 ไทยรัฐ