วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศาลฎีกาตัดสินคดีโกงลอตเตอรี่ ให้ อดีตส.ว.อุบลฯ คืนเงินสหกรณ์ครูเลย

ศาลฎีกาตัดสินให้ 'ศรีสุข' อดีต ส.ว.อุบลราชธานี และบริษัทเทวาสิทธิ พิฆเนศ จำกัด จ่ายเงินคืนสหกรณ์ครู จ.เลย พร้อมทั้งให้เอาที่ดินจำนองประกันหนี้ไปขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชดเชย ในคดีโกงลอตเตอรี่เมื่อ 5 ปีที่แล้ว

เมื่อวันที่ 26 ก.ค.59 ที่ศาลจังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย กว่า 50 คน นำโดย นายกมลศักดิ์ ธาตุทาสี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน อ.ภูหลวง จ.เลย เดินทางมารวมตัวเพื่อรับฟังคำพิพากษาศาลฎีกา กรณีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดเลย เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง บริษัท เทวาสิทธิ พิฆเนศ จำกัด และนายศรีสุข รุ่งวิสัย

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 14 มิ.ย.2553 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดเลย บริษัท เทวาสิทธิ พิฆเนศ จำกัด และนายศรีสุข รุ่งวิสัย อดีต ส.ว. ได้ทำสัญญาซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยตกลงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลจำนวน 48 งวด เริ่มตั้งแต่งวดวันที่ 1 ก.ค.2553 ถึงงวดวันที่ 16 มิ.ย.2555 งวดละ 20,000 เล่ม ราคาเล่มละ 7,950 บาท เป็นเงิน 7,632,000,000 บาท โดยสหกรณ์ตกลงจ่ายค่าตอบแทนให้แก่บริษัท เทวาสิทธิ พิฆเนศ จำกัด เป็นเงิน 144,000,000 บาท ซึ่งในวันทำสัญญาสหกรณ์ชำระค่าจองซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลบางส่วน ให้ บริษัท เทวาสิทธิ พิฆเนศ จำกัด จำนวนเงิน 787,200,000 บาท กับชำระราคาสลากกินแบ่งรัฐบาลท่ีซื้องวดที่ 1 ให้ไปอีก 145,600,000 บาท ส่วนที่เหลืออีก 47 งวด จำนวนเงิน 6,843,200,000 บาท จะแบ่งชำระเป็นงวดละ 145,600,000 บาท ในวันที่ส่งมอบสลากกินแบ่งรัฐบาล และเพื่อเป็นการประกันสัญญาดังกล่าว บริษัท เทวาสิทธิ พิฆเนศ จำกัด จึงได้จดจำนองที่ดินของนายศรีสุข จำนวน 43 แปลง ตั้งอยู่ในอำเภอวารินชำราบ อุบลราชธานี พร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นประกันแก่สหกรณ์ วงเงิน 787,000,000 บาท

ทั้งนี้ ปรากฏว่า นายศรีสุข ส่งมอบสลากกินแบ่งรัฐบาลได้เพียง 27 งวด โดยงวดที่ 28 ไม่สามารถส่งมอบสลากกินแบ่งรัฐบาลให้ได้ แต่สหกรณ์ได้จ่ายเงินค่าสลากกินแบ่งรัฐบาลไปแล้วในวันที่ 22 ก.ค.54 เป็นเงิน 145,600,000 บาท ซึ่งนายศรีสุข มอบเช็คให้ไปขึ้นเงินค่าผิดนัดสัญญาแต่ธนาคารก็ปฏิเสธการจ่าย และงวดต่อๆ มาก็ไม่สามารถส่งมอบสลากกินแบ่งรัฐบาลได้อีก ทางสหกรณ์จึงได้ทำหนังสือยกเลิกสัญญา และให้คืนเงินค่าสลากกินแบ่งรัฐบาลพร้อมเงินค่าจองซื้อสลาก เป็นเงินทั้งสิ้น 491,820,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย 7.5 ต่อปีของเงินต้น 490,000,000 นับจากวันฟ้อง

นายกมลศักดิ์ กล่าวว่า ศาลฎีกามีคำพิพากษาให้บริษัทเทวาสิทธิ พิฆเนศ จำกัด ชำระเงินแก่สหกรณ์ หากไม่ชำระให้นำที่ดินที่จำนองประกันหนี้ดังกล่าวออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้กับทางสหกรณ์ ซึ่งถือว่าการต่อสู้ของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลยถึงจุดสิ้นสุดตลอดระยะเวลาเกือบ 5 ปี ที่กลุ่มสมาชิกต้องนำผลกำไรไปสำรองหนี้ประมาณปีละ 89.6 ล้านบาท ทำให้ผลประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับในแต่ละปีลดลงด้วย ขั้นตอนต่อไปคงเหลือแต่เรื่องการดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย ชุดที่ทำให้เกิดความเสียหาย ส่งผลให้สมาชิกต้องมาเสียผลประโยชน์ดังกล่าว โดยมีการยื่นเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว

ศาลฎีกาตัดสินให้ 'ศรีสุข' อดีต ส.ว.อุบลราชธานี และบริษัทเทวาสิทธิ พิฆเนศ จำกัด จ่ายเงินคืนสหกรณ์ครู จ.เลย พร้อมทั้งให้เอาที่ดินจำนองประกันหนี้ไปขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชดเชย ในคดีโกงลอตเตอรี่เมื่อ 5 ปีที่แล้ว 26 ก.ค. 2559 21:25 26 ก.ค. 2559 22:11 ไทยรัฐ