วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'สุเทพ' ชี้ ม.77 ร่าง 'มีชัย' ยก ปชช.เป็นใหญ่ ร่วมตรา ก.ม.

"สุเทพ" เผย ม.77 ร่าง รธน.ปม การ "ออก-ยกเลิก" กฏหมาย ต้องฟังเสียง ปชช.เป็นหลัก รับเป็นบทบัญญัติที่ดีที่สุด

เมื่อวันที่ 26 ก.ค.59 นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย(มปท.) กล่าวผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ ถึงเหตุผลรับร่างรัฐธรรมนูญว่า ในมาตราที่ 77 ระบุไว้ว่า รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จำเป็นและให้ยกเลิก หรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจำเป็น หรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิต ทำให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่างๆได้โดยสะดวก และสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่าย นอกจากนี้ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการจัดรับฟังความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็น และการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และนำมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน ดังนั้นรัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้ความสำคัญกับประชาชน รับรองความเป็นใหญ่ของประชาชน

"สุเทพ" เผย ม.77 ร่าง รธน. ปม การ "ออก-ยกเลิก" กฏหมาย ต้องฟังเสียง ปชช.เป็นหลัก รับเป็นบทบัญญัติที่ดีที่สุด 26 ก.ค. 2559 20:57 26 ก.ค. 2559 21:29 ไทยรัฐ