วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กกต.มั่นใจ 'บุ๊กเล็ต' ถึงมือ ปชช.ทุกบ้าน ไม่เกิน 30 ก.ค.นี้

"ธนิศร์" แจงเนื้อหาเอกสารร่างฯ ไม่เป็นกลาง ไม่เกี่ยว กกต. มั่นใจบุ๊กเล็ตถึงทุกบ้านไม่เกิน 30 ก.ค.แน่ แจงหน่วยราชการจัดรถรับ-ส่งคนไปลงประชามติได้เฉพาะในพื้นที่ทุรกันดาร

เมื่อวันที่ 26 ก.ค.59 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายธนิศร์ ศรีประเทศ รองเลขาธิการ กกต. ด้านกิจการบริหารกลาง กล่าวว่า ที่ประชุม กกต.ได้เห็นชอบในหลักการให้จัดเวทีชี้แจงร่างรัฐธรรมนูญทุกจังหวัด ตามที่รัฐบาลได้เสนอ ซึ่งขณะนี้กระทรวงมหาดไทยได้ตอบรับและประสาน กกต.จังหวัด เพื่อวางแนวการจัดเวทีดังกล่าว รวมทั้งการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ของแต่ละจังหวัด ส่วนกรณีการจัดส่งร่างรัฐธรรมนูญและจุลสารประกอบ (บุ๊กเล็ต) ที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่าเนื้อหาไม่เป็นกลางนั้น ในการจัดทำบุ๊กเล็ต กกต.เป็นเพียงผู้จัดพิมพ์และชี้แจงกระบวนการออกเสียงประชามติ แต่ในส่วนเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) และประเด็นคำถามเพิ่มเติมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เป็นส่วนที่ กรธ.และสนช.ส่งต้นฉบับมาให้ กกต. ซึ่ง กกต.มีหน้าที่จัดพิมพ์ตามต้นฉบับ ไม่สามารถแก้ไขใดๆ ได้ ดังนั้นเรื่องนี้จะมากล่าวหาว่า กกต.ไม่เป็นกลางนั้นไม่ได้ ส่วนการจัดส่งร่างรัฐธรรมนูญและบุ๊กเล็ต รัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 ไม่ได้กำหนดว่าต้องส่งให้ครบทุกครัวเรือน ขณะที่การส่งจุลสารหรือบุ๊กเล็ตล่าช้า เกิดจากขั้นตอนการจัดส่งของไปรษณีย์ที่บางส่วนจะส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้านไปก่อน เนื่องจากกฎหมายกำหนดว่าจะต้องส่งภายในวันที่ 22 ก.ค.ที่ผ่านมา แต่ในส่วนบุ๊กเล็ตจะถูกทยอยส่งตามไป แต่ทุกบ้านจะได้รับไม่เกินวันที่ 30 ก.ค.นี้

นายธนิศร์ กล่าวอีกว่า กกต.จะไม่เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย หลังเกิดเหตุฉีกหรือเผาบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง เนื่องจากเห็นว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ประจำเขตต่างๆ ดูแลดีอยู่แล้ว ซึ่งหากเกิดเหตุไม่ปกติ ก็จะต้องดำเนินการตามกฎหมาย และไม่กังวลต่อเหตุที่เกิด เพราะบัญชีที่ถูกนำไปติดไว้ก็เป็นเพียงบัญชีที่ให้ประชาชนมาตรวจสอบรายชื่อ ถ้าสูญหายหรือฉีกขาด เจ้าหน้าที่ก็สามารถนำไปติดเพิ่มเติมได้

เมื่อถามถึงกรณีที่พรรคเพื่อไทยวิจารณ์ต่อมติของ กกต.เห็นชอบให้ส่วนราชการภูมิภาคและท้องถิ่นจัดยานพาหนะอำนวยความสะดวกรับและส่งคนไปลงคะแนน นายธนิศร์ กล่าวว่า กรณีนี้ไม่ผิด พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 และไม่ได้เป็นการขนคนไปลงคะแนน เพราะการที่จะรับ-ส่งคนไปใช้สิทธิออกเสียงได้นั้น ต้องเป็นพื้นที่จำเป็น ทุรกันดารจริงๆ และเดินทางยากลำบาก โดยต้องทำหนังสือขออนุญาตกรรมการประจำหน่วยก่อน ถ้ากรรมการไม่อนุญาต ก็ไม่สามารถทำได้.

"ธนิศร์" แจงเนื้อหาเอกสารร่างฯ ไม่เป็นกลาง ไม่เกี่ยว กกต. มั่นใจบุ๊กเล็ตถึงทุกบ้านไม่เกิน 30 ก.ค.แน่ แจงหน่วยราชการจัดรถรับ-ส่งคนไปลงประชามติได้เฉพาะในพื้นที่ทุรกันดาร 26 ก.ค. 2559 20:48 26 ก.ค. 2559 21:20 ไทยรัฐ