วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รพ.สมเด็จพระสังฆราชฯ สุพรรณฯ อบรมซ้อมเสมือนจริง หนีไฟ-ช่วยชีวิต

รพ.สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 จ.สุพรรณฯ จัดอบรมซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ดับเพลิง ช่วยชีวิตเบื้องต้น โดยใช้สถานที่จริงภายในโรงพยาบาล จำลองสถานการณ์เหมือนจริง เพื่อให้ผู้เข้ารับอบรมเรียนรู้ และปฏิบัติได้จริง หากเกิดเหตุฉุกเฉิน ...

วันที่ 26 ก.ค. นพ.สราวุธ ตั้งศรีสกุล ผอ.รพ.สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ได้เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการซ้อมแผนอพยพหนีไฟ และอบรมหลักสูตรการดับเพลิง-ช่วยชีวิตเบื้องต้น ประจำปี 2559 โดยมีแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่จากส่วนต่างๆ ของโรงพยาบาลจำนวน 130 คน เข้าร่วมอบรมเป็นเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 26-27 ก.ค. โดยใช้สถานที่จริงภายในโรงพยาบาล สร้างเหตุการณ์จำลองเหมือนจริง เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมได้ศึกษาเรียนรู้และสามารถช่วยเหลือตัวเองและคนไข้ได้หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้น โดยเชิญวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.สุพรรณบุรี เทศบาลเมืองสองพี่น้อง และ หน่วย ERT. ของโรงพยาบาลมาให้ความรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

นพ.สราวุธ ตั้งศรีสกุล เผยว่า โครงการดังกล่าวทางโรงพยาบาลเราได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ปีละ 2 ครั้ง ครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่ 11 แล้วที่มีการอบรมและซ้อมแผนอัคคีภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทุกคนของเราที่มีกว่า 500 คน ทั้งเจ้าหน้าที่เก่าและใหม่ โดยจะแบ่งอบรมเป็นรุ่นไปตามความเหมาะสม โดยมีเป้าหมายเพื่อได้มีความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัติการได้จริงหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้น ตามหลักวิชาการที่ถูกต้องรวมถึงได้มีการกระตุ้นความพร้อมตัวเอง และอุปกรณ์ระงับอัคคีภัยเบื้องต้น อุปกรณ์การช่วยเหลือต่าง ๆ ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด ในการประเมินคุณภาพ HA. อีกด้วย.

รพ.สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 จ.สุพรรณฯ จัดอบรมซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ดับเพลิง ช่วยชีวิตเบื้องต้น โดยใช้สถานที่จริงภายในโรงพยาบาล จำลองสถานการณ์เหมือนจริง เพื่อให้ผู้เข้ารับอบรมเรียนรู้ และปฏิบัติได้จริง หากเกิดเหตุฉุกเฉิน ... 26 ก.ค. 2559 20:26 26 ก.ค. 2559 22:27 ไทยรัฐ