วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จบด้วยดี! พนักงานโรงงาน 'โดล ไทยแลนด์' ที่ชุมพร พอใจข้อตกลงเลิกจ้าง

พนักงานโรงงาน 'โดล ไทยแลนด์' รับเงื่อนไขผู้บริหาร บางส่วนพร้อมย้ายฐานการผลิตไปรวมกันที่ จ.ระยอง และจ.ประจวบคีรีขันธ์

สืบเนื่องจากบริษัท โดล ไทยแลนด์ จำกัด จ.ชุมพร ประกาศปิดโรงงานกะทันหันทำให้พนักงานกว่า 1,255 คนต้องตกงานจึงได้รวมตัวกันเพื่อขอความช่วยเหลือจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น (ลูกจ้างช็อก โรงงานผลไม้กระป๋องที่ชุมพร ปิดกะทันหัน พันกว่าคนตกงาน)

ความคืบหน้าล่าสุดเมื่อ วันที่ 26 ก.ค.59 น.ส.สุทัศนี โรจนสุนทร ที่ปรึกษาการสื่อสาร น.ส.ฉัตรปวีณ์ จิระวัฒนผลิต ผอ.ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และคณะผู้บริหาร บริษัท โดล ไทยแลนด์ จำกัด ได้ใช้ชี้แจงต่อพนักงานและคนงานทั้งหมดประมาณ 1,255 คน ซึ่งรวมไปถึงแรงงานต่างด้าว ถึงการปิดโรงงานที่ชุมพรเพื่อนย้ายฐานการผลิตไปรวมกับโรงงานที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่ จ.ระยอง

ทั้งนี้ เนื่องจากปัญหาเรื่องผลผลิตในพื้นที่มีน้อย และการขนส่งที่ไกล พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อรับเรื่องให้คำแนะนำ และเสนอเงื่อนไขให้กับผู้ที่ต้องการจะทำงานต่อในโรงงาน ที่จะย้ายไปรวมใน 2 จังหวัดดังกล่าว โดยแบ่งแยกจัดประชุมเป็นกลุ่มๆ ตามสายงาน พร้อมจัดให้มีล่ามมาแปลภาษาให้กับแรงงานชาวพม่าด้วย โดยมีหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องด้านแรงงาน เข้าเฝ้าสังเกตการณ์ตลอดเวลา และนำอัตราตำแหน่งงานที่ต้องการของบริษัท ห้างร้าน ต่างๆ ในพื้นที่ ไปติดประกาศไว้รองรับกับแรงงานที่ต้องการหางานใหม่ทำด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตลอดทั้งวัน พนักงานและคนงานต่างทยอยเดินทางมารับฟังสาเหตุจากบริษัทในการปิดโรงงานเพื่อย้ายฐานการผลิตดังกล่าว ซึ่งทางฝ่ายบริหารของบริษัทได้เสนอเงื่อนไขให้แรงงาน พนักงานทั้งหมด สามารถเลือกที่จะไปทำงานต่อได้ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ จ.ระยอง ตามความสมัครใจ

ทั้งนี้ ปรากฏว่าพนักงานและคนงานส่วนหนึ่งตกลงพร้อมที่จะย้ายไปทำงานต่อยังต่างจังหวัด แต่แรงงานส่วนใหญ่ซึ่งเป็นระดับล่างไม่สามารถไปทำงานไกลยังต่างจังหวัดได้ เนื่องจากเป็นคนในพื้นที่ต้องรับผิดชอบครอบครัวและภาระอื่นๆ โดยทางบริษัทได้เสนอให้เงื่อนไขกับพนักงาน ที่มีเงินเดือนน้อยก็ให้เป็นผู้ถูกเลิกจ้าง เพราะจะได้เงินสวัสดิการช่วยเหลือจากประกันสังคมเป็นผู้ว่างงาน 50% แต่หากเป็นผู้ที่มีเงินเดือนที่สูงแนะนำให้ใช้วิธีลาออก แม้จะได้เงินสวัสดิการช่วยเหลือจากประกันสังคมเป็นผู้ว่างงานเพียง 30% แต่เมื่อรวมกับสวัสดิการอื่นๆ แล้วจะเป็นเงินที่มากกว่าผู้ถูกเลิกจ้าง

นอกจากนั้นทางบริษัทยังมีเงินช่วยเหลือนอกเหนือจากกฎหมายบังคับอีกส่วนหนึ่งด้วย ซึ่งก็สร้างความพอใจให้กับพนักงานและคนงานทุกคน และได้แยกย้ายกันกลับในที่สุด.

พนักงานโรงงาน 'โดล ไทยแลนด์' รับเงื่อนไขผู้บริหาร บางส่วนพร้อมย้ายฐานการผลิตไปรวมกันที่ จ.ระยอง และจ.ประจวบคีรีขันธ์ 26 ก.ค. 2559 18:33 26 ก.ค. 2559 21:48 ไทยรัฐ