วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อภิรดี นำทีมบินขายข้าวสิงคโปร์เพิ่ม หลังหอมมะลิไทย ขึ้นแท่นเจ้าตลาด

พาณิชย์ บุกเจรจาขายข้าวให้สิงคโปร์ เน้นข้าวชนิดพิเศษ ทั้งไรซ์เบอร์รี่ ข้าวหอมนิล ข้าวสังข์หยด หลังข้าวหอมมะลิไทยขึ้นแท่นเป็นเจ้าตลาดได้แล้ว...

วันที่ 26 ก.ค.59 นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จะนำคณะผู้แทนภาครัฐและเอกชน เดินทางเยือนสิงคโปร์ วันที่ 26-28 ก.ค.59 เพื่อพบปะหารือ และขยายลู่ทางการค้าสินค้าไทยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนสิงคโปร์ โดยจะหารือกับกลุ่มผู้ค้า และผู้นำเข้าข้าว เพื่อรับทราบข้อมูลและสถานการณ์ข้าวในตลาดสิงคโปร์และภูมิภาคอื่นๆ ซึ่งไทยจะผลักดันให้สิงคโปร์นำเข้าข้าวจากไทยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะข้าวคุณลักษณะพิเศษอื่นๆ เช่น ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวหอมนิล ข้าวสังข์หยด เป็นต้น

ปัจจุบันสิงคโปร์ เป็นตลาดส่งออกข้าวคุณภาพดีที่สำคัญของไทย โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิไทย ในแต่ละปีสิงคโปร์นำเข้าจากไทยเฉลี่ย 130,000 ตัน ในช่วง 5 เดือน (ม.ค.-พ.ค.) ปี 59 ไทยสามารถครองส่วนแบ่งตลาดข้าวเป็นอันดับ 1 ในสิงคโปร์ ที่ 37% เพราะข้าวไทยสามารถแข่งขันด้านราคากับข้าวจากประเทศคู่แข่ง เช่น อินเดีย และเวียดนาม ได้เป็นอย่างดี จากเดิมในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา ข้าวไทยครองส่วนแบ่งเป็นอันดับ 2 รองจากข้าวอินเดีย

นอกจากนี้ สิงคโปร์ยังเป็นแหล่งซื้อขายข้าวที่สำคัญของโลก เพราะมีบริษัทผู้ค้าข้าว (เทรดเดอร์) ต่างชาติประกอบธุรกิจซื้อขายข้าวจากผู้ผลิตไปขายยังประเทศต่างๆ ในแอฟริกา และตะวันออกกลาง ซึ่งบริษัทเทรดเดอร์ จะเป็นตัวกลางสำคัญในการขับเคลื่อนการค้าข้าวของโลก หากไทยรับทราบข้อมูล ก็จะสามารถนำมาใช้ในการวางแผนส่งออกข้าวไทยได้

ขณะเดียวกัน จะยังเข้าพบกับรัฐมนตรีกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม (MTI) ของสิงคโปร์ เพื่อหารือถึงแนวทางส่งเสริมและขยายตลาดสินค้าไทย โดยเฉพาะสินค้าเกษตรและอาหารไทยในสิงคโปร์ และการเพิ่มความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจต่างๆ รวมไปถึงการหารือเตรียมการจัดประชุมระดับรัฐมนตรีเศรษฐกิจครั้งที่ 5 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในช่วงปลายเดือน พ.ย.59 ที่สิงคโปร์ พร้อมกันนั้น จะเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของห้าง NTUC Fair Price ซึ่งเป็นแหล่งกระจายสินค้าอุปโภคและบริโภคขนาดใหญ่เป็นอันดับ 1 ของสิงคโปร์ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าไทยให้เพิ่มมากขึ้นด้วย.

พาณิชย์ บุกเจรจาขายข้าวให้สิงคโปร์ เน้นข้าวชนิดพิเศษ ทั้งไรซ์เบอร์รี่ ข้าวหอมนิล ข้าวสังข์หยด หลังข้าวหอมมะลิไทยขึ้นแท่นเป็นเจ้าตลาดได้แล้ว... 26 ก.ค. 2559 17:19 26 ก.ค. 2559 19:55 ไทยรัฐ