วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'บิ๊กตู่' สั่งพักงาน นายก อบจ.เชียงใหม่ เซ่น ม.44 เหตุป่วนประชามติ

'บิ๊กตู่' สั่งพักงาน นายก อบจ.เชียงใหม่ เซ่น ม.44 เหตุป่วนประชามติ

  • Share:

เว็บไซต์ราชกิจจาฯ เผย หัวหน้า คสช.ออกคำสั่ง ที่ 44/2559 สั่งพักงาน "บุญเลิศ บูรณุปกรณ์" นายก อบจ.เชียงใหม่ เหตุถูกสอบป่วนประชามติ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 26 ก.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 44/2559 เรื่องประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 5 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/164/10.PDF   ระบุว่า ตามที่จะมีการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญในวันที่ 7 ส.ค.2559 และเจ้าหน้าที่ได้เข้าดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยตามกฎหมายนั้น เจ้าหน้าที่ได้รับรายงานและตรวจค้น พบว่าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งมีการกระทําซึ่งอาจเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ จําเป็นต้องดําเนินการโดยด่วนเพื่อป้องกันหรือระงับไม่ให้เป็นการทําลายความสงบเรียบร้อยหรือเกิดความเสียหายต่อราชการแผ่นดิน

ดังนั้นอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 หัวหน้า คสช.จึงมีคําสั่งให้นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เชียงใหม่ ระงับการปฏิบัติราชการหรือหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงคําสั่ง โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายดําเนินการตรวจสอบหรือดําเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็ว ในกรณีพบว่ามีผู้บริหารหรือข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้อื่นเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิด หรือไม่พบว่านายบุญเลิศมีความผิด ให้หน่วยงานดังกล่าวรายงานนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาหรือเปลี่ยนแปลงคําสั่งต่อไป คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
 
สั่ง ณ วันที่ 26 ก.ค.2559
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ขณะที่เชียงใหม่ เมื่อเวลา 15.00 น. พ.ต.อ.ธีรพล อินทรลิป รอง ผบก.ภ.จ.เชียงใหม่ ได้เรียกประชุมพนักงานสอบสวน และได้ให้ตำรวจหน่วยสืบสวนไปเชิญตัวพยานแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับคดี มาให้พนักงานสอบสวนสอบสวนปากคำเพิ่มที่ห้องประชุม สภ.แม่ปิง เกือบ 10 ปาก และทางพนักงานสอบสวนยังมีการเตรียมดำเนินคดีกับคณะกรรมการของบริษัทเชียงใหม่ทัศนาภรณ์ จำกัด ประกอบไปด้วย นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์, นายปรีดิกร บูรณุปกรณ์, นางเอมอร บูรณุปกรณ์ และ นางสุภาวดี งามเมือง หลังจากที่ ทหารและตำรวจได้ตรวจค้นเมื่อวันก่อน ได้อายัดสุราต่างประเทศและไวน์ จำนวน 246 ขวด โดยพบในห้องเก็บของชั้น 1 ของบริษัทดังกล่าว และจากการตรวจสอบพบว่า เป็นสุราที่นำเข้าโดยไม่ได้ผ่านการเสียภาษีศุลกากร ทางพนักงานสอบสวนจึงเตรียมเอาผิดดำเนินคดีกับเจ้าของบริษัทที่ปรากฏชื่อ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้