วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปล่อยขบวนรถไม้พะยูงของกลางโคราช แปรรูปสร้างพิพิธภัณฑ์

โคราช ปล่อยขบวนรถบรรทุกไม้พะยูงของกลาง ที่ตกเป็นของแผ่นดินแล้ว นำไปแปรรูปสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า (ครั้งที่2) ของกองทัพบก กว่า 1 พันท่อน/แผ่น/เหลี่ยม ค่ากว่า 20 ล้านบาท เผยหากหลุดต่างประเทศราคาถึง 200 ล้านบาท …

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 26 ก.ค. 2559 ที่บริเวณสำนักขจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน รอง ผวจ.นครราชสีมา ได้รับมอบหมายจาก นายวิเชียร จันมทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา ให้ปฏิบัติราชการ เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถบรรทุกไม้พะยูงของกลาง ที่ตกเป็นของแผ่นดิน เพื่อนำไปแปรรูปใช้ในการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า (ครั้งที่ 2) โดยมีนายยรรยง กางการ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8, พล.ต.วิฑูรย์ ศิริปัทมานนท์ ผบ.มทบ. 21, พ.ต.อ.สันติ เหล่าประทาย รอง ผบก.นครราชสีมา, หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยาน

สืบเนื่องจาก คสช. มีมติอนุมัติในหลักการให้กระทรวงกลาโหม(กองทัพบก) ดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า โดยกรมป่าไม้ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในโครงการ เพื่อดำเนินการในขั้นตอนการขนย้ายไม้มีค่ามาแปรรูป ซึ่งกรมยุทธการทหารบกแจ้งความต้องการไม้มีค่าครั้งที่ 3 ได้แก่ไม้สัก และไม้พะยูง ที่ตกเป็นของแผ่นดินแล้วสำหรับใช้ในการดำเนินการ ดังนั้น จึงได้มอบหมายให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) ดำเนินการขนย้ายไม้พะยูงของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดินแล้วในความรับผิดชอบของหน่วยป้องกันป่าไม้พื้นที่ จ.นครราชสีมา, ชัยภูมิ, บุรีรัมย์ และศรีสะเกษ จำนวนรวม 159.758 ลูกบาศก์เมตร

โดยพื้นที่ จ.นครรราชสีมา มีไม้พะยูงของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดินแล้วจำนวน 26 คดี รวม 1,036 ท่อน/แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตรรวม 42.988 ลูกบาศก์เมตร โดยไม้พะยูงทั้งหมดนี้ ได้เคลื่อนย้ายโดยรถบรรทุกเทรเลอร์เพื่อนำไปมอบ ณ สถานที่แปรรูปของ อ.อ.ป.อู่บกพหลโยธิน ส่วนอุตสาหกรรมวังน้อย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อทำการแปรรูปใช้ในการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าเฉลิมพระเกียรติฯ (ครั้งที่ 2 ) ต่อไป

นายยรรยง กางการ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 กล่าวว่า ไม้พะยูงเหล่านี้ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอุทยานฯ ทับลาน มีจำนวนมาก เนื่องจากมีชาวกัมพูชาเข้าไปลักลอบตัดและเจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดและดำเนินคดีจนถึงที่สิ้นสุดแล้วตกเป็นของแผ่นดิน โดยครั้งที่ 1 การขนย้ายเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาจำนวน 33 คดี ไม้พะยูงชองกลางที่ตกเป็นของแผ่นดินแล้วรวม 1,567 ท่อน/แผ่น/เหลี่ยม ปริมาณรวม 118.528 ลูกบาศก์เมตร และครั้งที่ 2 ที่เราขนย้ายวันนี้รวม 1,036 ท่อน/แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตรรวม 42.988 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งในรถบรรทุกลอตนี้ มูลค่าประมาณ 20 คิว คิดเป็นเงินในประเทศไทยประมาณกว่า 20 ล้านบาท แต่ถ้าส่งออกต่างประเทศจะมีราคาสูงเป็นหลาย 4-5 เท่าตัว ราคาท้องตลาดประมาณ 200 ล้านบาททีเดียว

สำหรับจำนวนไม้พะยูงในเขตป่าอนุรักษ์ และป่าสงวนแห่งชาติยังมีเหลืออยู่เป็นจำนวนมาก และมีมากที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจากเป็นไม้ที่มีราคาแพง ฉะนั้น จึงอยากเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนร่วมกันปลูกให้มากๆ สามารถติดต่อต้นกล้าเพื่อนำไปปลูกได้ ซึ่งขณะนี้ พื้นที่ 4 จังหวัดอีสานตอนล่าง มีกล้าไม้พะยูงอยู่ประมาณล้านต้นกล้า และอยากขอให้พี่น้องประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตา สอดส่อง ดูแล เพื่อไว้ให้อนุชนรุ่นหลัง เนื่องจากเป็นทรัพยากรอันมีค่าของประเทศชาติ.

โคราช ปล่อยขบวนรถบรรทุกไม้พะยูงของกลาง ที่ตกเป็นของแผ่นดินแล้ว นำไปแปรรูปสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า (ครั้งที่2) ของกองทัพบก กว่า 1 พันท่อน/แผ่น/เหลี่ยม ค่ากว่า 20 ล้านบาท เผยหากหลุดต่างประเทศราคาถึง 200 ล้านบาท … 26 ก.ค. 2559 15:25 26 ก.ค. 2559 18:35 ไทยรัฐ