วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กลิ่นสะระแหน่ แจมแจ่มใสร่าเริง

นักวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนอร์ทัมเบรีย ได้รายงานในที่ประชุมสมาคมจิตวิทยาอังกฤษประจำปีว่า กลิ่นของสะระแหน่สามารถบันดาลให้จิตใจของเราแจ่มใสร่าเริงขึ้นมาได้

พวกเขาได้ทดลองกับอาสาสมัคร 180 คน ให้ตอบแบบ สอบถามเกี่ยวกับอารมณ์และจิตใจของตนเองก่อนที่จะให้แต่ละคนดื่มชาเปเปอร์มินต์ และชาอื่น หรือไม่ก็น้ำร้อนเปล่า แต่ละชนิด เมื่อเวลาผ่านพ้นไป 20 นาที ได้ทำการทดสอบประเมินความจำและการใช้สติปัญญาอีกทีหนึ่ง

ประมวลผลการทดสอบได้ว่า ชาสะระแหน่มีสรรพคุณ ทำให้จิตใจเรารู้สึกรื่นเริง ตลอดจนความคิดความอ่านดีขึ้น ยิ่งกว่า ชาสมุนไพรอีก 2 ชนิด มันช่วยบำรุงและปลุกให้จิตใจสงบขึ้นได้.

นักวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนอร์ทัมเบรีย ได้รายงานในที่ประชุมสมาคมจิตวิทยาอังกฤษประจำปีว่า กลิ่นของสะระแหน่สามารถบันดาลให้จิตใจของเราแจ่มใสร่าเริงขึ้นมาได้ 26 ก.ค. 2559 15:24 26 ก.ค. 2559 15:25 ไทยรัฐ