วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
โพล ชี้ คนมองสถานการณ์ยาเสพติดไทยแย่ลง-แก้ไม่ถูกทาง หวังรื้อ ก.ม.ใหม่

โพล ชี้ คนมองสถานการณ์ยาเสพติดไทยแย่ลง-แก้ไม่ถูกทาง หวังรื้อ ก.ม.ใหม่

  • Share:

ดุสิตโพล เผยความคิดเห็น ปชช.ส่วนใหญ่ ต่อสถานการณ์ยาเสพติด ณ วันนี้ ว่าไทยยังแก้ปัญหาไม่ถูกทาง สถานการณ์แย่ลง สาเหตุสำคัญคือ ปัญหาครอบครัว ยัน โทษจำคุกช่วยแก้ปัญหาได้บ้าง หวังรื้อ ก.ม.ยาเสพติดใหม่...

เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 59 “สำนักงานกิจการยุติธรรม” ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบการดำเนินงานตามนโยบายด้านการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของประเทศ ร่วมมือกับ สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวนทั้งสิ้น 538 คน สำรวจระหว่างวันที่ 18-25 กรกฎาคม 2559 เกี่ยวกับ "สถานการณ์ยาเสพติด ณ วันนี้" นับวันยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นปัญหาเร่งด่วนปัญหาหนึ่ง ที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง ซึ่งในปัจจุบันกระทรวงยุติธรรมได้ดำเนินการศึกษาและรวบรวม “แนวคิดเปลี่ยนการแก้ปัญหายาเสพติดแนวใหม่” โดยเน้นการป้องกันและการแก้ไขฟื้นฟู เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นการลดปริมาณยาเสพติดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดอย่างยั่งยืน อีกทั้งกระทรวงยุติธรรมได้ดำเนินการ (ร่าง) ประมวลกฎหมายยาเสพติด ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณารายมาตราของคณะกรรมการกฤษฎีกา รวมถึงทราบถึงความคิดเห็นและเพื่อเป็นแนวทางพัฒนางานด้านกระบวนการยุติธรรมและกฎหมายให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น สรุปผลได้ดังนี้

เมื่อถามว่า ประชาชนคิดว่าสถานการณ์ยาเสพติด ณ วันนี้ เป็นอย่างไร? อันดับ 1 แย่ลง 46.65% เพราะสถานการณ์ของยาเสพติดมีความสลับซับซ้อนกว่าที่ผ่านมา เยาวชน วัยรุ่นติดยากันมากขึ้น กลายเป็นกลุ่มเป้าหมายและเป็นเหยื่อในการค้ายาเสพติด สภาพเศรษฐกิจและสังคมที่ย่ำแย่มีผลกระทบอย่างมาก ฯลฯ อันดับ 2 เหมือนเดิม 45.17% เพราะปัญหายาเสพติดมีมานาน ปราบเท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดสิ้น ปัญหาอาชญากรรมส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นมักมีสาเหตุมาจากยาเสพติด ฯลฯ อันดับ 3 ดีขึ้น 8.18% เพราะรัฐบาลให้ความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องและจริงจังมากขึ้น กำหนดให้เป็นนโยบายเร่งด่วน สามารถจับกุมผู้ค้ายาเสพติดทั้งรายใหญ่ รายย่อย เจ้าหน้าที่เข้มงวด เอาจริงเอาจัง ฯลฯ

ต่อข้อถาม “สาเหตุสำคัญ” ของปัญหายาเสพติด ณ วันนี้ คือ อันดับ 1 ปัญหาครอบครัว 83.40% อันดับ 2 สังคมเสื่อมโทรม 78.85% อันดับ 3 บทลงโทษตามกฎหมายไม่เด็ดขาด 76.95% อันดับ 4 หน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ละเลย ไม่เคร่งครัด 72.18% อันดับ 5 สภาพเศรษฐกิจตกต่ำ 71.02%

เมื่อถามว่า คิดว่าการจำคุกสามารถแก้ปัญหาในกลุ่มผู้ติดยาเสพติดให้ลดลงได้หรือไม่? อันดับ 1 พอช่วยแก้ปัญหาได้บ้าง 47.77% เพราะการจำคุกทำให้ผู้ที่กระทำผิดไม่สามารถออกไปก่อเหตุได้ ช่วยตัดตอนและทำให้เครือข่ายยาเสพติดมีจำนวนลดน้อยลง จำนวนผู้ติดยาอาจลดน้อยลงเนื่องจากมีการบำบัดผู้ติดยา การจำคุกอาจทำให้ผู้ที่ทำผิดกลับตัวกลับใจ ไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุอย่างแท้จริง ฯลฯ อันดับ 2 แก้ปัญหาไม่ได้เลย 45.54% เพราะควรดำเนินการกับผู้ค้ารายใหญ่ตัวจริงมากกว่า ในเรือนจำเองก็มีเครือข่ายยาเสพติด สามารถติดต่อซื้อขายกันได้ทั้งในคุกและนอกคุก หลายคนที่ออกมาแล้วก็ทำผิดซ้ำอีก ฯลฯ อันดับ 3 ช่วยแก้ปัญหาได้มาก 6.69% เพราะการจำคุกเหมือนมีตราบาปติดตัว เข้าไปแล้วมีแต่ความลำบากทุกข์ทรมาน ทำให้ผู้ที่คิดจะทำผิดเกิดความเกรงกลัว เข็ดหลาบ ไม่กล้าที่จะทำผิดอีก กฎหมายเข้มงวดเอาจริงเอาจังมากขึ้น ฯลฯ

ต่อข้อถาม นอกเหนือจากการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประชาชนอยากให้เน้นเรื่องใดเพิ่มเติมเป็นพิเศษ อันดับ 1 การแก้กฎหมายยาเสพติด 61.60% อันดับ 2 การฝึกวิชาชีพเพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ 47.47% อันดับ 3 การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 43.57% อันดับ 4 จัดเจ้าหน้าที่และหน่วยงานในการป้องกันและปราบปรามสิ่งเสพติดให้เพียงพอ 43.01% อันดับ 5 การศึกษา ค้นคว้าข้อมูล วิธีการแก้ปัญหายาเสพติดของต่างประเทศ 27.62%

ขณะที่ ประชาชนคิดว่าการแก้ปัญหายาเสพติดของประเทศไทยมาถูกทางแล้วหรือยัง? อันดับ 1 ยังไม่ถูกทาง 67.29% อันดับ 2 ไม่แน่ใจ 26.21% อันดับ 3 ถูกทางแล้ว 6.50%

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้