วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วิจิตรพัสตรา 84 พรรษา บรมราชินีนาถ

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยให้คนไทยและคนต่างชาติได้ชื่นชม โดยเฉพาะการส่งเสริมความงามของศิลปะ “งานปัก” ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ห้างเซ็นทรัลชิดลม และศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ และพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ เตรียมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ “วิจิตรพัสตรา 84 พรรษา บรมราชินีนาถ” ระหว่างวันที่ 5-17 สิงหาคม 2559 ณ ดิ อีเวนต์ฮอลล์ ชั้น 3 ห้างเซ็นทรัลชิดลม และวันที่ 5-21 สิงหาคม 2559 ณ ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี

ยุวดี จิราธิวัฒน์ บอสใหญ่กลุ่มเซ็นทรัล กล่าวถึงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯครั้งนี้ว่า เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตร อันงดงามของสมเด็จพระ นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมร่วมสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ภูมิ– ปัญญาไทย โดยเฉพาะการส่งเสริมความงามของศิลปะ “งานปัก” ซึ่งความพิเศษของงานคือการรวบรวมความหลากหลายของงานปักไว้ในที่เดียว อาทิ ความงดงามของผ้าพื้นเมืองที่แตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค ทั้งในด้านทอผ้าไหม ผ้าฝ้าย งานปักพัสตราภรณ์โขน งานปักซอยแบบไทยโบราณ การปักผ้าชาวไทยภูเขา และอีกหนึ่งไฮไลต์พิเศษที่หาชมยากมากคือ ฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จำนวน 7 องค์ ที่ตัดเย็บจากผ้าไทยและโดดเด่นด้วยลายปักอันวิจิตรงดงาม ซึ่งปกติจะเห็นในพิพิธภัณฑ์ผ้าฯเท่านั้น

โดยนิทรรศการฯในส่วนของห้างเซ็นทรัลชิดลม จัดเป็น 8 โซน ได้แก่ Zone A : “วิจิตรพัสตรา 84 พรรษา บรมราชินีนาถ” บอกเล่าที่มาของการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ต่อด้วย Zone B : จากผ้าทอที่ใช้สอย สู่ผ้าไทยที่สร้างชื่อ จุดเริ่มต้นที่ทรงสนพระราชหฤทัยผ้าพื้นเมืองแทบทุกประเภทอย่างแท้จริง โดยทรงตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯขึ้น เพื่อส่งเสริมการทอผ้าของชาวบ้าน Zone C : ปักพัสตรา...โขนพระราชทาน ทรงมีพระราชดำริให้จัดสร้างเครื่องแต่งกายโขนขึ้นใหม่ สำหรับใช้ในการแสดงโขนพระราชทาน ทรงกำชับให้ยึดถือรูปแบบเครื่องแต่งกายโขนแบบโบราณ รวมทั้งฟื้นฟูเทคนิคต่างๆแบบโบราณที่เกือบเลือนหายไป Zone D : ผ้าปักซอยจากแดนใต้ ทรงริเริ่มให้ชาวบ้านในภาคใต้มีอาชีพเสริมจากการปักผ้า Zone E : ผ้าปักจาก 6 ชนเผ่า นำเสนอผ้าปักของชาวไทยภูเขา 6 ชนเผ่า Zone F : ประณีตศิลป์บนผืนผ้า สู่พัสตราฉลองพระองค์ นำเสนอความงามวิจิตร 7 ฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่มีการตกแต่งด้วยงานปักอันประณีต Zone G : กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ นำเสนอความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ Zone H : กิจกรรม DIY ชวนผู้ชมงานเลือกชิ้นผ้าปัก เพื่อนำมาเย็บบนถุงผ้าดิบหรือเสื้อยืด แล้วนำกลับไปเป็นที่ระลึก

ส่วนที่ ศูนย์ การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี จัดแสดงพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ, จัดแสดงชุดผ้าไทยผสมผสานกับงานปักแบบต่างๆ จำนวน 17 ชุด ออกแบบสร้างสรรค์โดย 3 สุดยอดดีไซเนอร์ระดับตำนานแห่งวงการแฟชั่นไทย ได้แก่ ธีระพันธ์ วรรณรัตน์ แห่งแบรนด์ TIRAPAN, พิจิตรา บุณยรัตพันธุ์ แบรนด์ PICHITA, นคร สัมพันธารักษ์ แบรนด์ NAGARA และ 7 ดีไซเนอร์ชั้นนำของไทย ได้แก่ อัญชลี วิกสิตนาคกุล แบรนด์ ANCHAVIKA, พลพัฒน์ อัศวะประภา แบรนด์ ASAVA, ไดน่า นิมิตรวานิช แบรนด์ CALISTA, กรัชเพชร อิสสระ แบรนด์ KEMISSARA, มลลิกา เรืองกฤตยา แบรนด์ KLOSET, ปฏิญญา เกี่ยวข้อง แบรนด์ PATINYA และ ธีร์รัฐ ว่องวัฒนะสิน แบรนด์ VICKTEERUT ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นนิทรรศการแล้ว ชุดผ้าไทยทั้งหมดจะจำหน่ายเพื่อนำรายได้สมทบมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯต่อไป นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมไฮไลต์ ที่เปิดโอกาสให้ผู้มาชมงานได้ร่วมกันปักบนผืนผ้าไหมสีฟ้าอมน้ำเงิน ด้วยเส้นไหมสีทองเป็นคำว่า “Long Live The Queen” ความยาว 7 เมตร ซึ่งจะนำขึ้นทูลเกล้าฯถวาย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ต่อไป.ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของ สมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยให้คนไทยและคนต่างชาติได้ชื่นชม โดยเฉพาะการส่งเสริมความงามของศิลปะ “งานปัก” ในโอกาส 26 ก.ค. 2559 14:16 26 ก.ค. 2559 14:20 ไทยรัฐ