วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไม่รอดอยู่ดี

ปฏิบัติการไล่ยึดที่ดิน สปก. 4.3 แสนไร่ คืนจากนายทุนที่ครอบครองผิดกฎหมายเพื่อนำไปจัดสรรให้พี่น้อง เกษตรกรผู้มีฐานะยากจนได้ใช้ทำกิน...

อาจไม่หวานคอแร้งอย่างที่ฉายหนังโฆษณาเพราะบรรดานายทุนเขี้ยวลากดินที่กว้านซื้อที่ดิน สปก. แปลงใหญ่ 500ไร่ขึ้นไป และอยู่ในบัญชีต้องโดนยึดที่ดินคืนรวมทั้งสิ้น 427 แปลง

ได้ใช้ช่องโหว่กฎหมายไม่ให้โดนยึดที่ดินคืน

โดยแบ่งซอยที่ สปก.แปลงใหญ่ให้บุคคลอื่น ซึ่งเป็น “นอมินี” ของตัวเอง เป็นผู้สวมสิทธิครอบครองแทน

ทำให้ที่ดิน สปก.แปลงใหญ่ ซึ่งเดิมมีผู้ครอบครองคนเดียว

ถูกกระจายให้มีผู้ครอบครองหลายคน

เพื่อไม่ให้เข้าข่ายต้องถูกยึดที่ดินคืนหลวงฟรีๆไปอย่างเนียนๆ

“แม่ลูกจันทร์” ชี้ว่าการกระจายที่ สปก.แปลงใหญ่ให้ “นอมินี” หลายคนเป็นผู้ครอบครองแทนเจ้าของตัวจริง

อาจรอดการเช็กบิลได้ชั่วคราว

เนื่องจากคำสั่ง ม.44 ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กำหนดให้ยึดคืนที่ดิน สปก.เฉพาะแปลงใหญ่ตั้งแต่ 500 ไร่ขึ้นไป

แต่ถ้าใช้กฎหมายกันอย่างตรงไปตรงมา ถึงเจ้าของตัวจริงได้กระจายให้ผู้อื่นครอบครองแทน

นายทุนที่กว้านซื้อจากเกษตรกรก็ผิดกฎหมายอยู่ดี

เพราะกฎหมาย สปก.ระบุชัดว่าผู้มีสิทธิครอบครองที่ดิน สปก. ต้องเป็นเกษตรกรผู้มีฐานะยากจน

ห้ามจำหน่ายจ่ายโอนที่ดิน สปก.ให้ผู้อื่นครอบครองแทน

ผู้ที่ไม่ใช่เกษตรกรยากจน จึงไม่มีสิทธิครอบครองที่ดิน สปก.ทุกกรณี

เพราะ ก.ม.สปก.กำหนดไว้ชัดเจนว่าที่ดิน สปก. “ต้องใช้” ทำการเกษตรอย่างเดียว

เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้แล

เมื่อวานซืน พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรฯ แม่ทัพใหญ่ไล่ยึดคืนที่ดิน สปก. คืนจากนายทุนเพื่อจัดสรรให้เกษตรกรผู้ยากไร้ได้ใช้ทำกินตามนโยบายรัฐบาล

พล.อ.ฉัตรชัยแถลงว่าถ้าสามารถยึดที่ สปก.กลับคืนมาได้ 2 แสนไร่ ก็ถือว่าน่าพอใจ

“แม่ลูกจันทร์” มองว่า การยึดที่ดิน สปก.คืนได้เพียง 2 แสนไร่ ซึ่งไม่ถึงครึ่งของเป้าหมาย 4.3 แสนไร่

ยังไม่น่าพอใจ และไม่ควรพอใจ

เพราะเท่ากับที่ดิน สปก.อีกกว่า 2.3 แสนไร่ ยังมีเอกชนครอบครองผิดกฎหมายต่อไปได้อย่างสบายแฮ

ข้อสำคัญ การที่รัฐบาล คสช.ใช้อำนาจเบ็ดเสร็จแก้ปัญหาที่ดิน สปก. ควรเดินหน้าให้สุดซอย อย่าเดินแค่ครึ่งซอย

อย่างไรก็ดี “แม่ลูกจันทร์” ต้องขอบคุณ พล.อ.ฉัตรชัย ที่ยืนยันว่า ที่ดิน สปก.ทุกแปลงที่ยึดกลับมาเป็นของรัฐ จะไม่ผ่อนผันให้เจ้าของเดิมเช่าใช้ประโยชน์ในระยะยาว (อย่างที่มีบางฝ่ายเสนอไอเดีย)

พล.อ.ฉัตรชัย ยํ้าว่า ไม่ว่าโรงแรม รีสอร์ต บ้านพักตากอากาศ ที่สร้างบนที่ดิน สปก.ที่ถูกยึดคืนจะต้องรื้อถอนออกไปเพื่อปรับสภาพเป็นที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอย่างเดิม

นี่...ต้องแบบนี้ ถึงจะยอดเยี่ยมกระเทียมโทน

อ้อ...ยังมีอีกประเด็นที่ “แม่ลูกจันทร์” ขอกระชุ่น พล.อ.ฉัตรชัย รมว.เกษตรฯได้รับไปพิจารณาทบทวน

กรณีที่รัฐบาลจะนำที่ดิน สปก.ที่ยึดคืนกลับมาเป็นของรัฐไปจัดสรรให้เกษตรกรผู้ยากจนใช้ทำกิน แปลงละ 5 ไร่ต่อครัวเรือน

“แม่ลูกจันทร์” มองว่า ที่ดินทำกิน 5 ไร่ ใช้ปลูกฟักแฟงแตงกวาได้พออยู่พอกิน

แต่จะไม่มีผลผลิตมากพอที่จะสร้างรายได้เพิ่มเติม

อย่าหาว่าโยกโย้เลย...ขอซัก 20 ไร่ไม่ได้หรือคุณโยม.

"แม่ลูกจันทร์"

26 ก.ค. 2559 09:58 26 ก.ค. 2559 09:58 ไทยรัฐ