วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผู้บริโภคต้องมาก่อน

กสทช.จัดให้มีการประชุมกลุ่มย่อย Focus Group เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการกำกับดูแลอัตราค่าบริการโทรศัพท์ ควบคุมอัตราค่าบริการ โดยคิดเป็นวินาที กลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาทันที โดยผู้ประกอบการค่ายโทรศัพท์มือถือทุกค่ายเห็นตรงกันว่า ควรคิดอัตราค่าบริการแบบเฉลี่ยต่อหน่วยของแต่ละบริการ และการคิดค่าบริการ ควรจะเกิดขึ้นจาก

การแข่งขันในกลไกตลาด ไม่ใช่เป็นการกำหนดควบคุม

ทั้งนี้ ตัวแทนจาก ทรูมูฟ เอช ให้เหตุผลว่า ถ้า กสทช.กำหนดค่าบริการแบบวินาที จะทำให้ผู้บริโภคไม่มีทางเลือก ในการใช้แพ็กเกจบริการที่คุ้มค่า ตามความต้องการของการใช้งานที่แท้จริง และจะเป็นการขัดขวางในการแข่งขันเสรีของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมโดยปริยาย

นอกจากนี้แนวทางของประเทศต่างๆทั่วโลกส่วนใหญ่ที่มีการเปิดเสรีทางบริการโทรคมนาคม จะเป็นไปในทิศทางเดียวกันคือ ไม่มีการบังคับให้ต้องมีการคิดค่าบริการเป็นวินาที แต่ปล่อยให้เป็นไปตามกลไกของการแข่งขัน

ขณะเดียวกัน ค่ายมือถือ แอดวานซ์อินโฟร์ เซอร์วิส หรือ เอไอเอส เสนอว่า ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เพราะอาจส่งผลเป็นการจำกัดทางเลือกของผู้บริโภค ในท้ายที่สุดแล้ว อาจส่งผลให้ราคาค่าบริการปรับตัวสูงขึ้นอีก ทั้งอาจทำให้ผู้ประกอบการ ขาดแรงจูงใจ ในการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการด้วย

เช่นเดียวกับค่าย ดีแทค เห็นว่า การควบคุมอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตามกฎเกณฑ์นี้จะส่งผลกระทบถึงผู้ใช้บริการไม่ได้รับประโยชน์สูงสุด เนื่องจากไม่มีแพ็กเกจที่เหมาะสมต่อความต้องการของตนเอง ควรให้กลไกการแข่งขันเป็นตัวกำหนด ความหลากหลายของแพ็กเกจและอัตราที่เหมาะสม

ก่อนหน้าที่จะมีการจัดประชุมระดมความเห็นในครั้งนี้ มีความเคลื่อนไหวของ กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภค ที่ต้องการให้ กสทช. มากำหนดราคาไม่ให้กระทบกับผู้บริโภค เพราะเกรงว่าหากเป็นไปตามกลไกตลาด จะทำให้เอกชนผู้ให้บริการเอาเปรียบหรือคิดราคาที่สูงเกินจริงนั้น

ข้อเท็จจริงถ้าเอกชนกำหนดราคากันเอง จะทำให้อัตราราคาค่าบริการถูกกว่าให้หน่วยงานรัฐกำหนดราคาตายตัว เนื่องจากเอกชนจะแข่งขันกันในการดึงลูกค้าให้ไปใช้บริการในค่ายของตัวเองให้มากที่สุดอยู่แล้ว

อย่างไรก็ตาม ท้ายที่สุดแล้ว การคิดราคาค่าบริการ ควรให้เป็นการตัดสินใจของผู้บริโภค ไม่ควรตีกรอบให้เข้มงวดจนเกินไป จนเป็นการตายตัว และควรจะมีทางเลือกให้กับผู้บริโภคที่หลากหลาย ให้ตรงกับความต้องการของประชาชน ขณะเดียวกันก็ต้องปล่อยให้มีการแข่งขันกันอย่างเสรี เพื่อที่จะทำให้อุตสาหกรรมโทรคมนาคมเติบโตตามไปด้วย

การเข้าสู่ยุคดิจิตอล ไทยแลนด์ 4.0 หรือดิจิตอล อีโคโนมี ต้องอาศัยการพัฒนาด้านพื้นฐานของการโทรคมนาคมเป็นหลัก จึงจะสามารถนำไปสู่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม ในอนาคตได้ตามเป้าหมาย.

"หมัดเหล็ก"
mudlek@hotmail.com 

26 ก.ค. 2559 09:25 26 ก.ค. 2559 09:25 ไทยรัฐ