วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สนธิกำลังยึดคืนป่ากะเปอร์กว่า 50 ไร่

เมื่อวันที่ 25 ก.ค. จ.ส.อ.บุญเจือ เพชรยังพูล ทหารหัวหน้าชุดปฏิบัติการป่าไม้ ฉก.ร.25 พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ร.น.2 (ราชกรูด) จนท.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าควนแม่ยายหม่อน และตำรวจ ตชด. ที่ 414 ชุมพร จำนวน 50 นาย เข้าตรวจยึดผืนป่าสงวนแห่งชาติควนแม่ยายหม่อน หมู่ 8 ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง และหมู่ 7 บ้านในมุก ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร พื้นที่รอยต่อ จ.ชุมพร-ระนอง เนื้อที่กว่า 50 ไร่ รวม 2 แปลง หลังได้รับแจ้งว่ามีการลักลอบแผ้วถางป่าสงวน ปลูกยางพารา ปาล์มน้ำมัน กาแฟและทุเรียน ไว้เต็มพื้นที่ เบื้องต้นไม่พบผู้ใดแสดงตนเป็นเจ้าของ จึงได้ตรวจยึดพร้อมแจ้งผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน แจ้งให้ผู้ครอบครองพื้นที่ทำการรื้อถอน สิ่งปลูกสร้างและพืชผลอาสินออกไป ก่อนที่จะดำเนินการตามมาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติปี 2507 และปลูกป่าเพื่อฟื้นคืนสภาพป่าให้กลับคืนธรรมชาติต่อไป

หลังจากการตรวจยึด จ.ส.อ.บุญเจือ กล่าวว่าปฏิบัติการยึดคืนผืนป่าและปราบปรามการบุกรุกป่า ฝ่ายทหารจะทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อคืนผืนป่าให้กลับมาเป็นทรัพยากรที่สมบูรณ์ของชาติให้ได้มากที่สุด เพราะที่ผ่านมาพบว่ามีการบุกรุกเข้าไปใช้ประโยชน์ในป่ากันมาก โดยเฉพาะนายทุนและผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ กรณีที่มีการปลูกพืชต่างๆจะให้โอกาสผู้บุกรุกป่าได้แสดงตัว และปรับปรุงพื้นที่ให้คงเดิม แต่หากไม่ปฏิบัติตาม เจ้าหน้าที่จะเข้าดำเนินการรื้อถอนเอง ขณะนี้ยังคงมีเนื้อที่อีกหลายแปลงที่ยังต้องเข้ายึดคืนพื้นที่ตามคำสั่ง คสช. โดยเฉพาะพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าควนแม่ยายหม่อน ซึ่งยังต้องยึดคืนอีกประมาณนับ 100 ไร่ แต่ต้องค่อยๆ ดำเนินการ และจะต้องแจ้งให้ผู้ครอบครองพื้นที่ป่าแต่ละรายแสดงตัวภายใน 15 วัน หากพ้นกำหนดยังไม่มีใครออกมาแสดงตัว เจ้าหน้าที่ก็จะเข้าไปดำเนินการเป็นรายๆไป.

เมื่อวันที่ 25 ก.ค. จ.ส.อ.บุญเจือ เพชรยังพูล ทหารหัวหน้าชุดปฏิบัติการป่าไม้ ฉก.ร.25 พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ร.น.2 (ราชกรูด) จนท.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าควนแม่ยายหม่อนและตำรวจ ตชด. ที่ 414 ชุมพร จำนวน 50 นาย 26 ก.ค. 2559 08:17 26 ก.ค. 2559 08:19 ไทยรัฐ