วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เตรียมผุด "เอ็ม วิลเลจ" ในเลย

เมื่อวันที่ 25 ก.ค. ณ ห้องประชุมภูกระดึง โรงงานน้ำตาลมิตรภูหลวง ต.โคกขมิ้น อ.วังสะพุง จ.เลย นายพรศักดิ์ เจียรณัย ประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษาผลผลิตการเกษตรใน 5 คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมแนวทางการจัดทำ Mite Phol Mall and Market (M-Village) มีนายทินกร กลมสะอาด ผอ.ด้านบริหารองค์กรอย่างยั่งยืน โรงงานน้ำตาลมิตรภูหลวงฯดำเนินการโครงการพร้อมด้วยผู้บริหารส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนชุมชนหมู่บ้านเข้าร่วมจำนวน 30คน

นายทินกรเปิดเผยว่า กลุ่มมิตรผลหนึ่งในผู้นำด้านน้ำตาลและชีวะพลังงานของประเทศ เล็งเห็นความสำคัญของการสนับสนุนทางเศรษฐกิจด้านชุมชน ที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมในระดับฐานรากให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จึงมีแนวคิดที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนในรูปแบบ Community MallandMarket ระดับพรีเมียม โดยมีเป้าประสงค์ของโครงการฯเพื่อสร้างจุดหมายการเดินทางระดับพรีเมียมแห่งใหม่ ให้กับจังหวัดเลย เพื่อสร้างตลาดรับผลผลิตด้านการเกษตรและผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและชุมชนและเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย

เนื่องจากเลยเป็นแหล่งรวมการคมนาคมขนส่งสินค้า การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ธรรมชาติและวัฒนธรรมประเพณีเป็นประตูสู่เมืองเลย ยังสามารถเชื่อมโยงไปยังจังหวัดทางภาคเหนือไปยังจังหวัดใกล้เคียงในภาคอีสาน เชื่อมไปยัง สปป.ลาวได้โดยสะดวก

นายพรศักดิ์เปิดเผยว่า เนื่องจากบริษัทมิตรผล เป็นส่วนหนึ่งของ “ประชารัฐ” อันเป็นนโยบายของภาครัฐ บริษัทเองก็มีจุดประสงค์ที่จะสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน สร้างตลาดการเกษตร จึงมาตั้งโรงงานที่จังหวัดเลย สิ่งที่ชาวจังหวัดเลยจะได้รับจากโครงการนี้ คือ มีศูนย์จำหน่ายสินค้ามีพ่อค้าแม่ค้าไม่ต่ำกว่า 300 ราย มาค้าขายที่ศูนย์ฯ เป็นศูนย์การท่องเที่ยวทั้งบริการอาหาร ที่พักและอื่นๆ จะได้รับการเพิ่มศักยภาพจากการอบรมของบริษัทจัดให้ในด้านการผลิต การค้า การตลาด และเป็นการส่งเสริมสินค้าโอทอป เพราะว่าเมื่อก่อนสร้างและจัดขึ้นแล้ว ไม่มีเงินทุนหมุนเวียนมาสนับสนุนมาพัฒนา แต่เมื่อมีภาคเอกชนมาดำเนินการความมั่นคงก็จะเกิดขึ้นมากกว่า.

เมื่อวันที่ 25 ก.ค. ณ ห้องประชุมภูกระดึง โรงงานน้ำตาลมิตรภูหลวง ต.โคกขมิ้น อ.วังสะพุง จ.เลย นายพรศักดิ์ เจียรณัย ประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษาผลผลิตการเกษตรใน 5 คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 26 ก.ค. 2559 08:02 26 ก.ค. 2559 08:02 ไทยรัฐ