วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เอกชนแห่ซื้อข้าวเสื่อมเกือบล้านตัน

ขายหมดได้เงินเข้าหลวงเฉียด 6 พันล้าน

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยถึงการให้ผู้ส่งออกที่มีคำสั่งซื้อข้าวจากต่างประเทศ ยื่นขอซื้อข้าวในสต๊อกรัฐโดยตรงปริมาณ 2.18 ล้านตัน และให้ผู้สนใจยื่นซองเสนอราคาประมูลข้าวในสต๊อกรัฐเป็นการทั่วไป และเข้าสู่อุตสาหกรรม 1.63 ล้านตันว่า ในลอตที่ให้ผู้สนใจยื่นซองเสนอราคาประมูล 1.63 ล้านตัน มีผู้ผ่านคุณสมบัติ 37 ราย แต่มีผู้ยื่นซองเสนอซื้อทั้งสิ้น 23 ราย โดยมีผู้เสนอราคาซื้อสูงสุด 18 ราย ใน 78 คลัง ปริมาณ 976,000 ตัน คิดเป็น 59.68% ของปริมาณที่เปิดประมูล หากขายได้ทั้งหมดจะได้มูลค่าประมาณ 5,650 ล้านบาท ซึ่งกรมในฐานะประธานคณะทำงานดำเนินการระบายข้าวในสต๊อกรัฐบาล จะนำผลการยื่นซองเสนอราคาซื้อข้าวสูงสุดในแต่ละคลังเข้าสู่การพิจารณาของคณะทำงานฯ ก่อนนำเสนอประธานคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน พิจารณาอนุมัติ และแจ้งยืนยันผลการจำหน่ายให้ผู้ชนะการประมูลทราบ

ส่วนการเปิดให้ผู้ส่งออกที่มีคำสั่งซื้อจากต่างประเทศ ยื่นซองเสนอซื้อ 2.18 ล้านตันนั้น มีผู้ผ่านคุณสมบัติยื่นซองราคาทั้งหมด 7 ราย จากผู้ผ่านคุณสมบัติ 8 ราย โดยหลังจากเปิดซองราคาแล้ว คณะทำงานฯจะเปิดซองเสนอราคาวันที่ 28 ก.ค.นี้ จากนั้นวันที่ 29 ก.ค. จะประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาซื้อสูงสุด ที่มีสิทธิเข้าร่วมการเจรจาต่อรองกับคณะทำงานฯในวันที่ 1 ส.ค. ก่อนรวบรวมผลการเจรจาต่อรองสุดท้ายเสนอประธาน นบข. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการจำหน่ายต่อไป สำหรับเอกชนที่มีคำสั่งซื้อจากต่างประเทศ ยื่นซองเสนอซื้อข้าวสารสต๊อกรัฐบาล เช่น บริษัท ธนสรร ไรซ์ จำกัด บริษัท ข้าวซีพี จำกัด เป็นต้น ส่วนเอกชนที่ยื่นประมูลข้าวเป็นการทั่วไปและเข้าอุตสาหกรรมเป็นกลุ่มโรงสีข้าว ผู้ผลิตอาหารสัตว์ ผู้ผลิตเอทานอล ผู้ส่งออกข้าว เป็นต้น.

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยถึงการให้ผู้ส่งออกที่มีคำสั่งซื้อข้าวจากต่างประเทศ ยื่นขอซื้อข้าวในสต๊อกรัฐโดยตรงปริมาณ 2.18 ล้านตัน... 26 ก.ค. 2559 00:52 26 ก.ค. 2559 01:13 ไทยรัฐ