วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แนะเปลี่ยนทัศนคติการเรียน ปริญญาตรีตกงาน 1.7 แสนคน

นายธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าอุตสาหกรรมไทย เปิดเผยว่า จากการศึกษาของสภาองค์การฯ คาดว่าในปี 2564 ประเทศไทยจะประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะฝีมืออย่างรุนแรง โดยเฉพาะที่จบจากสายอาชีวะ และสายอาชีพ ล่าสุดเดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา กระทรวงแรงงานได้แจ้งว่า ประเทศไทยขาดแคลนแรงงานในกลุ่มดังกล่าวรวม 35,000 คน ส่วนแรงงานไร้ทักษะ ที่ปัจจุบันต้องถูกทดแทนด้วยแรงงานต่างด้าว ขาดแคลนสะสมแล้วถึง 3 ล้านคน และแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องแก้ไขโครงสร้างการศึกษา และค่านิยมเพื่อให้เด็กหันมาเรียนและศึกษาต่อในสายที่ตรงกับความต้องการแรงงาน

“ประเทศไทยจะขาดแรงงานอย่างรุนแรง หากไม่สามารถก้าวผ่านปัญหาเดิมๆไปได้คือ ค่านิยมของผู้ปกครองที่ต้องส่งลูกหลานเรียนปริญญาตรี เด็กรุ่นใหม่เวลานี้ไม่นิยมเรียนสายอาชีวะ เพราะไม่อยากลำบาก ประกอบกับค่านิยมเรียนสายนี้มา ก็คิดว่าจะเป็นนักเลงอย่างเดียว พ่อแม่เลยไม่สนับสนุนลูกเรียน บางคนเรียนปริญญาตรีสายสามัญมา ระหว่างทางอยากเปลี่ยนไปเรียนสายอาชีพ ก็ยังไม่เปิดจุดนี้เห็นว่าจะต้องแก้ไขกันทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นค่านิยมและการโยกย้ายการเรียนระหว่างทางให้สับเปลี่ยนกันได้”

สำหรับแรงงานที่ยังล้นระบบและตกงาน เฉลี่ยทุกปี ปีละ 30,000 คนคือผู้ที่จบปริญญาตรี ที่ไม่ใช่สายอาชีพ ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ตกงานสะสม 170,000 คนในขณะนี้ ขณะที่อีก 10 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยคิดเฉลี่ยเป็น20% ของแรงงานทั้งหมด และขณะที่ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ด้วยการใช้แรงงานจากเครื่องจักรกล หุ่นยนต์มาแทนคน สิ่งเหล่านี้แม้เป็นเรื่องอนาคต แต่ประเทศไทยต้องศึกษาแนวทางแก้ไขทั้งระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว เพื่อรองรับปัญหาดังกล่าว.

นายธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าอุตสาหกรรมไทย เปิดเผยว่า จากการศึกษาของสภาองค์การฯ คาดว่าในปี 2564 ประเทศไทยจะประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน... 26 ก.ค. 2559 00:45 ไทยรัฐ