วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เช่าที่รถไฟรับย้ายแผงค้าประตูน้ำ ปรับที่ใต้ด่วนอุรุพงษ์รับแผงสยาม

นายชาตรี วัฒนเขจร ผอ.เขตราชเทวีกล่าวถึงการเตรียมสถานที่รองรับผู้ค้าบริเวณประตูน้ำว่า กทม.ได้มอบหมายให้สำนักงานตลาด กทม.ทำบันทึกข้อตกลงกับ ร.ฟ.ท.เพื่อเช่าพื้นที่บริเวณสถานีแอร์พอร์ตลิงก์ราชปรารภ-สถานีแอร์พอร์ตลิงก์พญาไท ทั้งนี้ เมื่อมีการทำบันทึกข้อตกลงแล้ว สำนักการโยธาจะเข้าไปปรับปรุงพื้นที่ทันที โดย กทม.ได้นัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมอีกครั้งในวันที่ 28 ก.ค.

ด้านนายวิชชพงษ์ สุวรรณมัย ผช.ผอ.เขตปทุมวัน กล่าวถึงการเตรียมพื้นที่รองรับผู้ค้าจากการจัดระเบียบบริเวณสยามสแควร์ว่า กทม.อยู่ระหว่างปรับปรุงพื้นที่บริเวณใต้ทางด่วนพงษ์พระราม พื้นที่ประมาณ 7 ไร่ 46 ตารางวา สามารถรองรับผู้ค้าได้ประมาณ 620 ราย คาดว่าจะเสร็จก่อนวันที่ 15 ส.ค.นี้อย่างแน่นอน ในช่วงแรก กทม.จะไม่คิดค่าเช่าพื้นที่ และจะบริหารจัดการให้มีการค้าขายทั้งช่วงเช้าและช่วงกลางคืน.

นายชาตรี วัฒนเขจร ผอ.เขตราชเทวีกล่าวถึงการเตรียมสถานที่รองรับผู้ค้าบริเวณประตูน้ำว่า กทม.ได้มอบหมายให้สำนักงานตลาด กทม.ทำบันทึกข้อตกลงกับ ร.ฟ.ท.เพื่อเช่าพื้น... 25 ก.ค. 2559 23:55 25 ก.ค. 2559 23:56 ไทยรัฐ