วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
อช.เขาใหญ่จัดประชุม แก้ปัญหาคนและช้างป่าเพื่อกำหนดแนวทางร่วมกัน

อช.เขาใหญ่จัดประชุม แก้ปัญหาคนและช้างป่าเพื่อกำหนดแนวทางร่วมกัน

  • Share:

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ร่วมกับเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จัดประชุมแก้ปัญหาขัดแย้งระหว่างคนและช้างป่า เพื่อกำหนดการอยู่ร่วมกัน...

เมื่อวันที่ 25 ก.ค. นายครรชิต ศรีนพวรรณ หน.อุทยานฯ เขาใหญ่ เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับเครือข่ายและสมาคมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเขาใหญ่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนและช้างป่า บริเวณแนวเขตอุทยานฯ เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา อย่างมีส่วนร่วม เพื่อให้ภาครัฐและภาคประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาช้างป่าที่ออกจากเขตอุทยานฯ ไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของราษฎรร่วมกัน โดยกำหนดจัดการประชุม 2 ครั้ง 1. วันเสาร์ที่ 30 ก.ค. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหมูสี และครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 31 ก.ค. ณ ห้องประชุม อบต.วังหมี ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองท้องถิ่น กรรมการที่ปรึกษาอุทยานฯ เขาใหญ่ กลุ่มอนุรักษ์รอบอุทยานฯ เขาใหญ่ และราษฎรที่มีพื้นที่ติดกับแนวเขตอุทยานฯ เขาใหญ่ ที่ได้รับผลกระทบจากช้าง

ทั้งนี้ได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเรื่องการอนุรักษ์ จากพื้นที่อนุรักษ์ต่างๆ ทั่วประเทศ และผู้อำนวยการสำนักงานมรดกโลกทางธรรมชาติ มาร่วมเป็นวิทยากร ให้ความรู้และแนะแนวทางร่วมกันแก้ไขปัญหา จึงขอเชิญชวนนักอนุรักษ์ หรือผู้สนใจร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตามวันเวลาดังกล่าว หรือสงสัยสอบถามได้ที่ ฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 086-092-6527.คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้