วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'สุเทพ' ยันขั้นตอนเลือกนายกฯ ต้องมาจากรายชื่อที่เสนอไว้ต่อ กกต.เท่านั้น

'สุเทพ' ยันขั้นตอนเลือกนายกฯ ต้องมาจากรายชื่อที่เสนอไว้ต่อ กกต.เท่านั้น

  • Share:

"สุเทพ" แจงขั้นตอนเลือกนายกฯ ตาม "ร่าง รธน.มีชัย" จะต้องตั้งจากบุคคล ที่สภาผู้แทนฯ ให้ความเห็นชอบ จากรายชื่อพรรคการเมืองได้แจ้งต่อ กกต. จะเป็นคนอื่นไม่ได้...

เมื่อวันที่ 25 ก.ค. นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย (มปท.) กล่าวผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ ถึงเหตุผลการรับร่างรัฐธรรมนูญว่า หากรัฐธรรมนูญผ่านประชามติ คนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ จะต้องแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบ โดยพิจารณาจากรายชื่อที่พรรคการเมืองต่างๆ ได้แจ้งต่อ กกต. ดังนั้นบุคคลที่สภาฯ จะให้ความเห็นชอบนั้น เป็นคนอื่นไปไม่ได้ แต่หากสภาผู้แทนฯ ตกลงกันไม่ได้ สมาชิกสภาผู้แทนฯ จำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเข้าชื่อเสนอต่อประธานรัฐสภาขอให้รัฐสภามีมติยกเว้นเพื่อขอพิจารณาบุคคลอื่น นอกเหนือบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคได้ โดยต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนสมาชิกรัฐสภา แต่สุดท้ายคนเลือกก็คือ สภาผู้แทนราษฎรอยู่ดี ส่วนกรณีที่ ส.ว.จะมีส่วนร่วมในการเลือกนายกรัฐมนตรี มีกรณีเดียวคือ คำถามพ่วงประชามติผ่านการเห็นชอบจากประชาชน.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้