วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'สุเทพ' ยันขั้นตอนเลือกนายกฯ ต้องมาจากรายชื่อที่เสนอไว้ต่อ กกต.เท่านั้น

"สุเทพ" แจงขั้นตอนเลือกนายกฯ ตาม "ร่าง รธน.มีชัย" จะต้องตั้งจากบุคคล ที่สภาผู้แทนฯ ให้ความเห็นชอบ จากรายชื่อพรรคการเมืองได้แจ้งต่อ กกต. จะเป็นคนอื่นไม่ได้...

เมื่อวันที่ 25 ก.ค. นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย (มปท.) กล่าวผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ ถึงเหตุผลการรับร่างรัฐธรรมนูญว่า หากรัฐธรรมนูญผ่านประชามติ คนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ จะต้องแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบ โดยพิจารณาจากรายชื่อที่พรรคการเมืองต่างๆ ได้แจ้งต่อ กกต. ดังนั้นบุคคลที่สภาฯ จะให้ความเห็นชอบนั้น เป็นคนอื่นไปไม่ได้ แต่หากสภาผู้แทนฯ ตกลงกันไม่ได้ สมาชิกสภาผู้แทนฯ จำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเข้าชื่อเสนอต่อประธานรัฐสภาขอให้รัฐสภามีมติยกเว้นเพื่อขอพิจารณาบุคคลอื่น นอกเหนือบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคได้ โดยต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนสมาชิกรัฐสภา แต่สุดท้ายคนเลือกก็คือ สภาผู้แทนราษฎรอยู่ดี ส่วนกรณีที่ ส.ว.จะมีส่วนร่วมในการเลือกนายกรัฐมนตรี มีกรณีเดียวคือ คำถามพ่วงประชามติผ่านการเห็นชอบจากประชาชน.

"สุเทพ" แจงขั้นตอนเลือกนายกฯ ตาม "ร่าง รธน.มีชัย" จะต้องตั้งจากบุคคล ที่สภาผู้แทนฯให้ความเห็นชอบ จากรายชื่อพรรคการเมืองได้แจ้งต่อ กกต. จะเป็นคนอื่นไม่ได้... 25 ก.ค. 2559 22:05 26 ก.ค. 2559 00:18 ไทยรัฐ