วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ขสมก.จ่อทำประกันเพิ่ม ขยายคุ้มครองผู้โดยสาร โดนลูกหลงนร.ตีกัน เคลมได้

ขสมก.จ่อทำประกันเพิ่ม ขยายคุ้มครองผู้โดยสาร โดนลูกหลงนร.ตีกัน เคลมได้

  • Share:

คปภ. ลงนาม ขสมก.เพิ่มกรมธรรม์รถเมล์ ขยายคุ้มครองให้คนขับ ผู้โดยสาร ต้องได้รับค่ารักษาพยาบาล ทั้งกรณีตกรถ ประตูหนีบ โดนลูกหลงนักเรียนตีกัน ขสมก.จ่อนำร่องรถเมล์ 3 พันคัน ก่อนขยายประกันไปรถร่วม รถตู้ สองแถว...

เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 59 นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) กับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เพื่อนำระบบประกันภัยเข้าไปช่วยบริหารความเสี่ยงแก่ ขสมก. และผลักดันกรมธรรม์สำหรับรถโดยสารสาธารณะขึ้นเป็นการเฉพาะ โดยเริ่มจากการขยายความคุ้มครองการเกิดอุบัติเหตุแก่ผู้โดยสาร คนขับ ในกรณีเกิดบาดเจ็บ ทรัพย์สินเสียหาย และค่ารักษาพยาบาลในส่วนรถเมล์ ขสมก.ก่อน จากนั้นจะขยายไปยังรถร่วมโดยสารเอกชน รถตู้โดยสารสาธารณะ และรถสองแถว

นายสุทธิพล กล่าวต่อว่า ปัจจุบันการทำประกันภัยรถเมล์ของ ขสมก. ให้ความคุ้มครองอยู่บนพื้นฐานของการประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 ซึ่งกำหนดความคุ้มครองแก่บุคคลภายนอกเฉพาะความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย อนามัยส่วนเกินจากประกันภัยภาคบังคับ 750,000 บาทต่อคน และความเสียหายต่อสินทรัพย์สูงสุด 1 ล้านบาทต่อครั้ง รวมถึงคุ้มครองแนบท้ายกรณีอุบัติเหตุส่วนบุคคล เฉพาะกรณีเสียชีวิต เสียอวัยวะ ทุพพลภาพ แก่ผู้ขับขี่ 100,000 บาท แต่ยังไม่ให้ความคุ้มครองแก่ผู้โดยสารกรณีเกิดอุบัติเหตุ

ทั้งนี้ผู้โดยสารจะต้องไปฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย และค่ารักษาพยาบาลเอง กับ ขสมก. ซึ่งใช้เวลาในการดำเนินการนาน ดังนั้นแนวทางแก้ไข คปภ.เสนอให้ ขสมก.มีการเพิ่มความคุ้มครองแนบท้ายแก่คนขับรถในวงเงินมากกว่า 100,000 บาท รวมถึงให้เพิ่มความคุ้มครองในส่วนค่ารักษาพยาบาลแก่ผู้โดยสารรายละ 50,000-100,000 บาท ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุจากการโดยสารรถ ขสมก. ไม่ว่าจะเป็นการพลัดตกจากรถจนขาหัก ขาพลิก การถูกประตูหนีบ รวมถึงการถูกลูกหลงจากการทะเลาะวิวาทของผู้โดยสาร หรือนักเรียนตีกันบนรถเมล์ เนื่องจากปัจจุบันค่ารักษาพยาบาลมีค่าใช้จ่ายสูงมาก และยังช่วยลดเวลาไม่ต้องให้ประชาชนไปฟ้องร้องดำเนินคดีกับ ขสมก.

นายสุทธิพล กล่าวต่อว่า คปภ.ยังจะผลักดันให้รถโดยสารสาธารณะติดตั้งอุปกรณ์ในการช่วยลดอุบัติเหตุ เช่น กล้องติดรถยนต์ อุปกรณ์ตรวจจับความเร็วและระบบจีพีเอส เพื่อช่วยให้มีหลักฐานในการพิสูจน์ความผิดและลดข้อโต้แย้งจากอุบัติเหตุ ซึ่งในเบื้องต้น ขสมก.เห็นด้วยกับแนวทางในการดำเนินการตามข้อเสนอของ คปภ. และหลังจากนี้ไปจะมีการตั้งคณะทำงานระหว่างสำนักงาน คปภ.ที่กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ประกันภัยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ ขสมก. รวมถึงสมาคมประกันวินาศภัย เพื่อจัดทำแบบกรมธรรม์ให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด

นอกจากนี้ คปภ.จะให้คำปรึกษา แนะนำด้านข้อมูล ข้อกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความรู้ การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยให้กับเจ้าหน้าที่ ขสมก. พนักงานขับรถ พนักงานเก็บเงิน รวมทั้งประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ให้รู้ขั้นตอนว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุควรปฏิบัติตัวอย่างไร และได้รับสิทธิคุ้มครองอะไรบ้าง

"ปัจจุบัน ขสมก. มีรถโดยสารประจำทางวิ่งรับส่งประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 5 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรสาคร สมุทรปราการ โดยวิ่งให้บริการในเส้นทางต่างๆ รวม 461 เส้นทาง จำนวนทั้งสิ้น 2,774 คัน หากรถทั้งหมดนี้เข้าสู่ระบบการประกันภัยอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพทำให้ผู้เสียหายอันเกิดจากการเดินรถของ ขสมก. ได้รับความคุ้มครองภัยอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน และส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของ ขสมก.โดยรวมด้วย"

นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ กล่าวว่า การร่วมมือด้านประกันภัยครั้งนี้ จะช่วยให้เกิดประโยชน์กับ ขสมก.เพราะรูปแบบประกันภัยเดิมยังมีช่องโหว่ที่ยังให้ความคุ้มครองไม่ครอบคลุม แต่ถ้ามีประกันภัยสำหรับรถโดยสารสาธารณะโดยเฉพาะจะช่วย ขสมก.ให้บริหารความเสี่ยงความเสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และทำให้ผู้โดยสารที่ใช้บริการมากกว่าวันละ 2 ล้านคน ได้รับความคุ้มครองได้ดีขึ้นอีกด้วย ซึ่งในเบื้องต้นถ้ากรมธรรม์รถโดยสารสาธารณะจัดทำเสร็จแล้ว จะทดลองใช้กับรถของ ขสมก.เกือบ 3,000 คันก่อน จากนั้นจะขยายไปยังรถร่วมเอกชนอีก 3,000 คัน รถตู้โดยสารอีก 6,000 คัน และรถสองแถวที่มีอีก 1,500 คันด้วย เพื่อให้เกิดการคุ้มครองแก่ผู้โดยสารพร้อมกันทั้งระบบ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้