วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นักเรียนร.ร.เนินทรายฯ จ.ตราด ทำกิจกรรมดำนา มาใช้ในชีวิตประจำวัน

ร.ร.เนินทรายวิทยาคม จ.ตราด ผอ.ส่งเสริมทำกิจกรรมดำนา เริ่มตั้งแต่กระบวนการ เตรียมต้นกล้า ใช้ปุ๋ย ดำต้นกล้าข้าวลงสู่แปลงนา มุ่งส่งเสริมเด็ก นร.นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

(25 ก.ค. 59) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบริเวณแปลงนาสาธิตในเนื้อที่ 4 ไร่ ของโรงเรียนเนินทรายวิทยาคม ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด นายรักพงศ์ จุลเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินทรายวิทยาคม มอบหมายให้นายนที รัตนพิทักษ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมอาชีพ นำนักเรียนโรงเรียนเนินทรายวิทยาคมกว่า 50 คน เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้การทำนาดำ ตั้งแต่กระบวนการ เตรียมต้นกล้าในถาด การใช้ปุ๋ย และการดำต้นกล้าข้าวลงสู่แปลงนา

นายนที รัตนพิทักษ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมอาชีพ โรงเรียนเนินทรายวิทยาคม กล่าวว่า กิจกรรมการดำนา โดยให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในครั้งนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ที่เป็นการมุ่งทักษะอาชีพในการทำงาน ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบการทำนาหว่านกับการทำนาดำให้นักเรียนได้เรียนรู้ โดยการนำต้นกล้าพันธุ์ข้าวพันธุ์ข้าวดอกมะลิ 105 อายุ 15 วันดำลงสู่แปลงนา ที่มีการใช้เชือกขึงให้เป็นแนว โดยเว้นระยะห่าง 25 เซนติเมตร คูณ 25 เซนติเมตร เพื่อความเป็นระเบียบ

นอกจากการกิจกรรมการทั้งการทำนาหว่าน และการทำนาดำ ในครั้งนี้แล้ว ทางโรงเรียนยังมุ่งส่งเสริมให้เด็กนักเรียนน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เนื่องจากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นรากฐานสู่ความมั่นคงในการดำรงชีวิตของนักเรียนในอนาคต.

ร.ร.เนินทรายวิทยาคม จ.ตราด ผอ.ส่งเสริมทำกิจกรรมดำนา เริ่มตั้งแต่กระบวนการ เตรียมต้นกล้า ใช้ปุ๋ย ดำต้นกล้าข้าวลงสู่แปลงนา มุ่งส่งเสริมเด็ก นร.นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน 25 ก.ค. 2559 15:35 25 ก.ค. 2559 23:22 ไทยรัฐ