วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ห้ามกลืนยาเม็ด กับน้ำปั่นผลไม้

แพทย์สมาคมอินเดียได้ออกประกาศเตือนถึงการกินยาเม็ดต่างๆว่า อย่าได้ไปใช้กับน้ำผลไม้บางชนิดมาร่วมกินกับยา เพราะมันไปฆ่าฤทธิ์ยาให้หมดลงได้

น้ำผลไม้จะไปดูดซึมยาโดยเฉพาะยาของพวกโรคเรื้อรังต่างๆ อย่างเช่น ความดันโลหิต โรคหัวใจ ต้องกินน้ำเปล่าเท่านั้น เขาเปิดเผยต่อไปว่า น้ำผลไม้ที่จะไปฆ่าฤทธิ์ยาได้ได้แก่ น้ำส้ม น้ำแอปเปิ้ล น้ำเกรปฟรุต น้ำบางชนิดอาจจะทำให้ยาธรรมดากลายเป็นยาพิษได้เหมือนกัน โฆษกได้ยกตัวอย่างขึ้นว่า อย่างเช่น ยาสแตติน ซึ่งเป็นยาลดไขมัน อาจจะถูกโปรตีนเอนไซม์ต่างๆย่อยสลายในลำไส้เล็กได้ น้ำเกรปฟรุตก็เหมือนกันสามารถขัดขวางการทำงานของเอนไซม์ไปเร่งร่างกายให้ดูดซึมยาในอัตราสูงขึ้น อาจทำให้เกิดอาการกินยาเกินขนาดได้ โดยเฉพาะน้ำไซตรัสจะให้โทษได้ถึง 2 ทาง ทางหนึ่งโดยการเปลี่ยนค่าความเป็นกรดของเลือด และอีกทางหนึ่งโดยทำลายเปลือกหุ้มยาเม็ดลง.

แพทย์สมาคมอินเดียได้ออกประกาศเตือนถึงการกินยาเม็ดต่างๆว่า อย่าได้ไปใช้กับน้ำผลไม้บางชนิดมาร่วมกินกับยา เพราะมันไปฆ่าฤทธิ์ยาให้หมดลงได้ 25 ก.ค. 2559 14:43 25 ก.ค. 2559 14:43 ไทยรัฐ