วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เอไอเอส นำระบบไอซีที-พลังงานทดแทนสู่ชุมชนชายขอบ

ร่วมพัฒนาสังคมไทยสู่สังคมดิจิตอลเต็มรูปแบบ เอไอเอส จับมือ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศฯ และองค์กรพันธมิตร ยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชนที่ห่างไกล ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย โดยจัดทำ “โครงการระบบไอซีที และพลังงานทดแทนแบบบูรณาการ สำหรับชุมชนชายขอบตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี” เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาในศูนย์การเรียนฯ และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา ที่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคีรีล้อม จ.ประจวบคีรีขันธ์

สมชัย เลิศสุทธิวงศ์ ผู้บริหารเอไอเอส กล่าวว่า ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคีรีล้อม ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ไม่มีระบบไฟฟ้าและการสื่อสารโทรคมนาคมยังเข้าไปไม่ถึงเอไอเอส ได้ร่วมกับเนคเทค ออกแบบพัฒนา และติดตั้งระบบพลังงานทดแทนแบบบูรณาการที่ใช้ระบบการผลิตพลังงานไฟฟ้าแบบผสมผสาน ระหว่างพลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์ ร่วมกับพลังงานไฟฟ้าจากน้ำ รวมทั้งยังได้ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงแบบไร้สายและระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ 3G นอกจากนี้ยังจัดตั้งสถานีเก็บประจุ เพื่อให้ประชาชนนำตะเกียงมาชาร์จไฟไปใช้งานที่บ้านได้อีกด้วย

ด้าน ร.ต.ท.ไชยา จันทะดี ครูใหญ่ของศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคีรีล้อม เล่าว่า ก่อนหน้านี้ครูที่นี่ใช้วิธีหาความรู้จากหนังสือพิมพ์และตำราในห้องสมุดมาสอนเด็กๆ ซึ่งตำราบางส่วนได้จัดพิมพ์มานานมากแล้ว พอมีโครงการนี้เข้ามา ทำให้พวกครูสามารถหาความรู้ที่ทันต่อโลกทันต่อเหตุการณ์ มาประกอบการเรียนการสอนได้มากขึ้น เด็กๆได้เห็นได้ดูของจริงจากอินเตอร์เน็ต ไม่ต้องอาศัย การจินตนาการจากคำบอกเล่าของครู ทำให้เด็กๆ มีความสนใจและตื่นเต้น
ตื่นตัวในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมากขึ้น.

ร่วมพัฒนาสังคมไทยสู่สังคมดิจิตอลเต็มรูปแบบ เอไอเอส จับมือ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศฯ และองค์กรพันธมิตร ยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชนที่ห่างไกล ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย 25 ก.ค. 2559 13:13 25 ก.ค. 2559 13:14 ไทยรัฐ