วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

Succeed in doing something

เสาร์ที่ผ่านมา ผมเขียนเปิดฟ้าภาษาโลกโดยยกตัวอย่างประโยค...✘...They always say that you have to have tunnel vision to success. คนพูดกันว่า เราต้องมุ่งมั่น เรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างจริงจังเพียงเรื่องเดียว ให้บรรลุความสำเร็จ

ขอเรียนว่าประโยคนั้นผิดครับ ถ้าจะให้ถูกต้องจะต้องเขียนว่า...✔...They always say that you have to have tunnel vision to succeed. ขอบพระคุณครับ

ไหนๆ ก็มาเรื่อง succeed แล้ว ขอเรียนนะครับว่า succeed เป็นกริยา ส่วน success เป็นคำนาม หมายถึง สำเร็จ หรือ ความสำเร็จ คนทั่วไปชอบใช้...✘...succeed to do something ซึ่งไม่ถูกต้องนะครับ ถ้าจะให้ถูกต้องใช้ว่า...✔...succeed in doing something

แกรี เฮนรี และโอลกา สามศรีพี่น้องตั้งความหวังเอาไว้คนละ 3 อย่าง ทั้งด้านการเรียน การงานและครอบครัว ปรากฏว่าทุกคนประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวังตั้งใจทั้งหมดเลยครับ...✔...Garry, Henry and Olga have succeeded in achieving all their goals.

สำเร็จในเรื่องอะไรมักจะใช้กับ succeed in...✔...He is a man who succeeded in politics. เขาเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในด้านการเมือง

จะดำรงตำแหน่งไหนแทนใครใช้ succeed somebody as something...✔...Osmond will succeed Bruce as Speaker of the House. ออสมอนด์จะดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรแทนบรูซ.

คุณนิติ นวรัตน์
pasalok@outlook.co.th  
www.nitipoom.media  
www.facebook.com/nitipoom.thailand 

25 ก.ค. 2559 09:23 25 ก.ค. 2559 09:23 ไทยรัฐ