วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กก.จริยธรรมจังหวัด

โดย ซี.12

การจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการในระดับกรมและจังหวัดนั้นเมื่อครบวาระแล้วก็มีการแต่งตั้งชุดใหม่ขึ้นมาทดแทนโดยอาจจะเป็นชุดเดิมก็ได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามบทบัญญัติในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

เมื่อไม่นานมานี้เคยเขียนถึงการเลือกสรรเสนอคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมแห่งหนึ่งด้วยความชื่นชมว่ามีความตั้งใจจริงในการขับเคลื่อนผลักดันการดำเนินงานด้านจริยธรรมอย่างจริงจังด้วยการเชื้อเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามามีส่วนร่วมด้วยความกล้าหาญ

นั่นคือคณะกรรมการจริยธรรมของ กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง โดยประธานได้แก่ นายวิชา มหาคุณ อดีตกรรมการ ป.ป.ช. ผู้ตงฉินเป็นที่ยอมรับทั้งแผ่นดิน

กรรมการที่เป็นข้าราชการประจำในกรมนั้น นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร และ นายชุติวัฒน์ วรรธนผล รองอธิบดี เข้ามาเป็นด้วยตนเอง พร้อมกับ นายกรีชา เกิดศรีพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง และ นายบุญเทียม โชควิวัฒน ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกคือ พันเอกนิมิตต์ สุวรรณรัฐ ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่รักษาพระองค์ กับ ศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ วรัญญวัฒนา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นับเป็นคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการที่ครบเครื่องสมบูรณ์ที่สุด

ในขณะที่ส่วนราชการอื่นๆก็เอาแต่เสนอ อดีตปลัดกระทรวง อดีตอธิบดี หรือรองมาเป็นประธาน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก็เอาข้าราชการบำนาญของกรมนั่นแหละมาใส่ไว้ให้เต็มโควตา ล้วนแต่เป็นคนในวังวนเดียวกัน

ในส่วนของ คณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัด ก็แทบไม่แตกต่างกัน ก็มีอดีตผู้ว่าฯ อดีตข้าราชการที่อยู่ในจังหวัดเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็มีบางแห่งที่เลยเถิดถึงขนาดเสนอให้พระสงฆ์องค์เจ้าเข้ามาเป็นประธาน ต้องขอร้องห้ามปรามกันแทบแย่

อย่างไรก็ตาม มีอยู่บ้างบางจังหวัดที่แสดงออกถึงความใจกว้างเปิดโอกาสให้คนนอกเข้ามาร่วมตรวจสอบติดตามในเรื่องจริยธรรมได้เต็มที่

อย่างเช่น จังหวัดบึงกาฬ ถึงแม้ว่าจะให้ อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน แต่ก็เชิญ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด และ ประธานสภาทนายความจังหวัด ซึ่งเป็นภาคเอกชนเข้ามาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ที่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด เป็นประธาน อดีตที่ดินจังหวัด กับ อดีตคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ฝ่ายประจำมี หัวหน้าสำนักงานจังหวัด กับ นายอำเภอ

จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าท่าตรงที่ให้ อดีตนายอำเภอเมืองยโสธร ที่เกษียณแล้วมาพำนักอยู่ในจังหวัดเป็นประธาน และตัว ผู้ว่าราชการจังหวัด กับ รอง เป็นกรรมการ

ส่วน จังหวัดพัทลุง เอา อดีตคลังจังหวัด เป็นประธาน อดีตเกษตรจังหวัด กับ อดีตพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการฝ่ายราชการประจำมี รองผู้ว่าราชการจังหวัด นำทีม

เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการเป็นอะไรที่น่าสนใจ ว่างๆจะจดจำมาเล่าสู่กันฟังอีก.

“ซี.12”

25 ก.ค. 2559 09:21 25 ก.ค. 2559 09:21 ไทยรัฐ