คำค้นหา

ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ.

ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ข่าว

พรรคพลังประชารัฐ ชู 3 เหตุผลสำคัญ หนุน บิ๊กตู่ เข้าชิงเก้าอี้นายกฯ

คลิปวีดีโอ

กีฬา

“กสทช.” เสนอครม.เยียวยาทีวีดิจิตอล สั่งหน่วยงานรัฐซื้อโฆษณา

ไทยรัฐฉบับพิมพ์25 ก.ค. 2559 05:01 น.
SHARE

“กสทช.” ชง ครม.เคาะแนวทางช่วยเหลือเยียวยา ทีวีดิจิตอล 22 ช่อง หลังบอร์ด สกท. มีมติให้ยืดระยะเวลาชำระค่าประมูลงวด 4 ออกไปก่อน หรือให้หน่วยงานรัฐ–รัฐวิสาหกิจ ช่วยซื้อเวลาโฆษณาตามสัดส่วนการจ่ายเงินค่าประมูล ก่อนให้คลังเป็นผู้กำหนดระยะเวลาชำระค่าประมูลใหม่

พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในฐานะประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมบอร์ด กสท.ได้มีมติให้สำนักงาน กสทช.ทำหนังสือถึงสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาและเยียวยาความเสียหายของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการทีวีดิจิตอล 22 ช่อง

ทั้งนี้บอร์ด กสท.ได้มีแนวทางการแก้ไขปัญหา 2 วิธี โดยวิธีที่ 1 คือการเสนอการขยายระยะเวลาชำระเงินค่าประมูลตั้งแต่งวดที่ 4 ออกไปก่อนระยะหนึ่ง โดยเรื่องนี้กระทรวงการคลังจะต้องเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด เนื่องจากเงินประมูลทีวีดิจิตอล ถือเป็นรายได้ที่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินทั้งหมด ซึ่งกระทรวงการคลังต้องเสนอให้ขยายระยะเวลาการชำระเงินออกไปได้ และกำหนดระยะเวลาการชำระเงินค่าประมูลใหม่ ซึ่งเรื่องนี้จะต้องเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้พิจารณาอนุมัติ เมื่อ ครม.อนุมัติ กสทช.ก็ต้องนำแนวทางดังกล่าวมาปรับแก้ไขเงื่อนไขการชำระเงินค่าประมูล ด้วยการออกประกาศ กสทช.ฉบับแก้ไข เพื่อบังคับใช้ต่อไป

ส่วนวิธีที่ 2 ให้หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งได้รับเงินงบประมาณจากรัฐบาล ช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสารภาครัฐ หรือสนับสนุนการผลิตรายการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการและคนด้อยโอกาส ผ่านช่องรายการโทรทัศน์ดิจิตอลทั้ง 22 ช่อง เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรือภาพลักษณ์ขององค์กร โดยมีค่าตอบแทนตามความเหมาะสม หรือตามสัดส่วนเงินประมูลที่ต้องนำส่งรัฐ ของแต่ละรายแต่ละงวด เพื่อให้มีการกระจายการใช้งบประมาณอย่างทั่วถึง ไม่จำกัดเฉพาะทีวีดิจิตอลช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บอร์ด กสท.ได้ใช้เวลาในการพิจารณากรณีการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลยาวนานพอสมควร โดยที่ประชุมเสียงข้างมาก ประกอบ ด้วย พ.อ.นที พล.ท.พีระพงษ์ มานะกิจ พ.ต.อ.ทวีศักดิ์ งามสง่า ที่เห็นด้วยกับแนวทางช่วยเหลือดังกล่าว ส่วนเสียงข้างน้อยที่ไม่เห็นด้วย คือ นายธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ โดยขอสงวนความเห็นและตั้งข้อสังเกตไว้

สำหรับแนวทางการขยายระยะเวลาการชำระเงินค่าประมูลนั้น ถือเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการในภาวะเศรษฐกิจซบเซา รวมถึงตลอด 2 ปีที่ผ่านมาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ใช้เวลาในช่วงยอดนิยม (ไพร์มไทม์) ไปจำนวนมาก ถือว่าได้รับผลกระทบมากเช่นกัน ประกอบกับผู้ประกอบการได้ชำระเงินค่าประมูล 3 งวดที่ผ่านมา แบ่งเป็นงวดแรก 11,162 ล้านบาท งวด 2 ราว 8,124 ล้านบาท งวด 3 ราว 8,294 ล้านบาท รวม 27,580 ล้านบาท หรือคิดเป็นราว 60% ของวงเงินประมูลทั้งหมด 50,862 ล้านบาท

ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่มีความเป็นไปได้สูงมากที่ภาครัฐน่าจะให้ความช่วยเหลือ เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านระบบทีวีอนาล็อกไปสู่ทีวีดิจิตอล และให้ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลอยู่รอดได้ทุกราย.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

กสทชซื้อเวลาโฆษณาทีวีดิจิตอลหน่วยงานรัฐรัฐวิสาหกิจนที ศุกลรัตน์ข่าวเศรษฐกิจข่าวไทยรัฐฉบับพิมพ์

ข่าวแนะนำ

MOST VIEWED

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้