วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เครือข่าย 43 องค์กร แถลงการณ์ร่วม อ้าง 4 เหตุผล จุดยืนประชามติ

เครือข่ายนักวิชาการ นิสิต นักศึกษา 43 องค์กร ออกแถลงการณ์ร่วม ไม่รับร่างฯ และคำถามพ่วง อ้างเหตุผล 4 ประการ...

วันที่ 24 ก.ค. 2559 กลุ่มขบวนการประชาธิปไตยใหม่ร่วมกับเครือข่าย 43 องค์กร จัดกิจกรรม พร้อมออกแถลงการณ์ ว่าทั้ง 43 องค์กร เห็นร่วมกันที่จะไม่รับร่างรัฐธรรมนูญและคำถามพ่วง ด้วยเหตุผล 4 ประการ ข้อ 1.กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ขาดความชอบธรรมตั้งแต่ต้น 2.เนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญจะพาประเทศให้ถอยหลัง 3.บทเรียนการบริหารประเทศที่ผ่านมาของ คสช. ทำให้ประชาชนรู้ชัดว่า ไม่อาจฝากอนาคตไว้กับ คสช.ได้ และ 4.รัฐธรรมนูญฉบับนี้ถูกออกแบบให้แก้ไขแทบจะเป็นไปไม่ได้

นอกจากนี้ กลุ่มยังเรียกร้องให้ คสช. หยุดกดดัน คุกคาม ดำเนินคดีผู้ที่คิดต่าง เพื่อให้การลงประชามติเป็นไปอย่างเปิดเผย และยุติธรรม และหยุดการใช้กลไกของราชการ ให้ข้อมูลแก่ประชาชนด้านเดียว ตรงกันข้าม ต้องเปิดพื้นที่ให้ประชาชนทั้งแสดงความเห็น และได้รับข้อมูลอย่างรอบด้าน.

เครือข่ายนักวิชาการ นิสิต นักศึกษา 43 องค์กร ออกแถลงการณ์ร่วม ไม่รับร่างฯ และคำถามพ่วง อ้างเหตุผล 4 ประการ... 24 ก.ค. 2559 21:39 24 ก.ค. 2559 23:19 ไทยรัฐ