วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

หมวดเจี๊ยบ ขอรัฐปรานี อย่าดำเนินคดีเด็กฉีกรายชื่อประชามติ

"หมวดเจี๊ยบ" ขอรัฐปรานี อย่าดำเนินคดี-สั่งฟ้องเด็กฉีกกระดาษบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงลงประชามติ เชื่อทำไปเพราะความซุกซน ไร้เล็งเห็นผลหวังขัดขวางการลงประชามติ...

เมื่อวันที่ 24 ก.ค. ร.ท.หญิง สุณิสา เลิศภควัต อดีตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีเหตุการณ์ฉีกและเผากระดาษบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติว่า ผู้มีอำนาจไม่ควรสร้างตราบาปในชีวิตของเด็ก 8 ขวบ รวมทั้งเด็ก ม.1 และ ม.2 ที่ทำเพราะความซุกซนและรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ทั้งนี้เด็กๆ ทั้งหมดไม่ควรถูกดำเนินคดี และไม่ควรจะถูกสั่งฟ้อง เพราะเด็กๆ อาจไม่มีเจตนาเล็งเห็นผล คือ ไม่ได้เล็งเห็นว่า การฉีกทำลายกระดาษเหล่านั้น จะส่งผลกระทบอย่างไร เช่น ไม่ทราบว่าจะทำให้มีผู้เสียสิทธิในการออกเสียงประชามติ เป็นต้น ดังนั้นในเมื่อเด็กไม่ได้มีเจตนาที่จะล้มหรือขัดขวางการลงประชามติ แต่ฉีกกระดาษเพียงเพราะความซุกซน จึงอาจไม่ครบองค์ประกอบความผิดอาญาตามกฎหมาย เจ้าหน้าที่จึงไม่ควรสั่งฟ้องเด็ก เพราะแม้จะไม่มีการลงโทษเด็กจริงๆ ก็ตาม แต่เมื่อเกิดเป็นคดีแล้ว เด็กก็จะมีคดีความติดตัวไปตลอดชีวิต

ทั้งนี้ รัฐควรดำเนินการเรื่องนี้ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่ออนาคตของเด็ก และควรใช้หลักรัฐศาสตร์เข้ามาพิจารณาด้วย ไม่ใช่ยึดหลักนิติศาสตร์อย่างเดียว ไม่ควรปิดคดีแบบง่ายๆ โยนบาปไปให้เด็ก หรือบีบให้ผู้ปกครองยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้น และผู้ปกครองก็ไม่ควรจะยอมด้วย และควรยื่นอุทธรณ์ในเรื่องนี้ เพราะมันไม่เป็นธรรมต่อเด็ก ที่สำคัญ สิ่งที่เกิดขึ้นจะโทษเด็กฝ่ายเดียวไม่ได้ แต่สะท้อนว่าการประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ เกี่ยวกับการลงประชามติอาจทำไม่ทั่วถึง เพราะผลสำรวจโพลก็ระบุว่า คนส่วนใหญ่ไม่ทราบเช่นกันว่า จะมีการทำประชามติในวันที่ 7 ส.ค. ดังนั้นอย่าเพิ่งโทษเด็กอย่างเดียว

ดังนั้น หากรัฐบาลมีความจริงใจและมีความปรานีต่อเด็ก ก็น่าจะหาทางออกที่ดีกว่าการทำให้เด็กมีคดีติดตัวไปชั่วชีวิต และรัฐบาลก็อย่ามาอ้างเลยว่าต้องทำไปตามกฎหมาย เพราะจะถูกชาวบ้านย้อนได้ว่า แค่เด็กฉีกกระดาษไม่กี่แผ่นเพราะความไม่รู้ ผู้มีอำนาจกลับจะเอาเป็นเอาตาย แต่ทีพวกผู้ใหญ่ฉีกรัฐธรรมนูญ สร้างความเสียหายใหญ่หลวงต่อประเทศ กลับได้นั่งชูคอ แถมยังนิรโทษกรรมให้ตัวเองไม่ต้องรับโทษได้อีก ดังนั้น ผู้ใหญ่จึงควรคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเด็กเหล่านี้ในอนาคตด้วย มิฉะนั้นจะเป็นการทำร้ายเด็กเกินกว่าเหตุ.

"หมวดเจี๊ยบ" ขอรัฐปรานี อย่าดำเนินคดี-สั่งฟ้องเด็กฉีกกระดาษบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงลงประชามติ เชื่อทำไปเพราะความซุกซน ไร้เล็งเห็นผลหวังขัดขวางการลงประชามติ... 24 ก.ค. 2559 17:28 24 ก.ค. 2559 18:14 ไทยรัฐ