วันพุธที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ส.ป.ก.กาญจน์ จัดสรรที่ดินกว่า 3 พันไร่ นำร่องเกษตรกรเพาะปลูกปลอดสารพิษ

ส.ป.ก.กาญจน์ จัดสรรที่ดินกว่า 3 พันไร่ นำร่องเกษตรกรเพาะปลูกปลอดสารพิษ

  • Share:

ส.ป.ก.กาญจน์ เร่งรวมที่ดิน 3 แปลงที่ไทรโยค แม่แลนด์แอนด์เฮ้าส์-วัดเสือ-สมาคมฯ ชื่อดัง กว่า 3,000 ไร่ นำร่องจัดสรรให้เกษตรกรทำเป็นแหล่งเกษตรปลอดสารพิษ

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่  24 ก.ค.59 นายวัชรินทร์ วากะมะนนท์ ส.ป.ก.กาญจนบุรี เปิดเผยว่า ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีคำสั่งที่ 36/2559 ลงวันที่ 5 ก.ค.2559 เรื่อง มาตรการในการแก้ไขปัญหาในการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 จากนั้นวันที่ 12 ก.ค.59 นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส เลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้ลงนามในประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ 1/2559 เรื่องกำหนดพื้นที่เป้าหมายการดำเนินการกับผู้ครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบกฎหมาย เพื่อให้ปฏิรูปที่ดินนำไปประกาศที่หน้าแปลงที่ดินเป้าหมายที่มีอยู่ โดยเริ่มประกาศพร้อมกันทั้ง 25 จังหวัดในวันที่ 15 ก.ค.ที่ผ่านมา

ปัจจุบันจังหวัดกาญจนบุรีมีแปลงเป้าหมายยึดคืนที่ดิน ส.ป.ก.จำนวน 15 แปลง และอยู่ระหว่างรอประกาศจากเลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จำนวน 1 แปลง คือที่ดินของสนามกอล์ฟแห่งหนึ่ง คาดว่าจะมีประกาศลงมาให้ ส.ป.ก.กาญจนบุรี ประกาศยึดคืนในเร็วๆ นี้

สำหรับพื้นที่ ส.ป.ก.กาญจนบุรี ได้กำหนดพื้นที่เพื่อนำร่องเข้าสู่กระบวนการปฏิรูป ในรูปแบบสหกรณ์ คือพื้นที่ตำแหน่งที่ดินประเภท (No 14) เนื้อที่ 1,263 ไร่ ของนางสาวเพียงใจ หาญพาณิชย์ และพื้นที่ตำแหน่งที่ดินประเภท (No 15) เนื้อที่ 900 ไร่ ของสมาคมชื่อดังแห่งหนึ่ง รวมทั้งตำแหน่งที่ดินประเภท (AL) เนื้อที่ 1,042 ไร่ ของวัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน หรือวัดเสือ ซึ่งตำแหน่งที่ดินทั้ง 3 แปลง ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 5 ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เมื่อนำที่ดินทั้ง 3 แปลงมารวมกันจะได้ทั้งหมดจำนวน 3,094 ไร่ หน้าแปลงติดกับถนนสาย 323 กาญจนบุรี-ไทรโยค

แผนการที่ ส.ป.ก.จะดำเนินการในอนาคตคือจะนำที่ดินทั้งหมดมาจัดสรรให้แก่ราษฎรตามโครงการจัดที่ดินให้ชุมชน ตามนโยบายของรัฐบาล สำหรับพื้นที่ตำแหน่งที่ดินประเภท (No 14) เนื้อที่ 1,263 ไร่ ของนางสาวเพียงใจ หาญพาณิชย์ จะแบ่งเป็นพื้นที่รวม จำนวน 563 ไร่ จัดสรรให้ราษฎรรายละ 5 ไร่ จำนวน 700 ไร่ ตำแหน่งที่ดินประเภท (AL) เนื้อที่ 931 ไร่ ของวัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน หรือวัดเสือ จัดเป็นที่ดินรวม จำนวน 285 ไร่ จัดสรรให้ประชาชนรายละ 5 ไร่ จำนวน 616 ไร่ และตำแหน่งที่ดินประเภท (No 15) เนื้อที่ 900 ไร่ ของสมาคมชื่อดังแห่งหนึ่ง จะแบ่งเป็นพื้นที่รวม จำนวน 400 ไร่ จัดสรรให้ราษฎรรายละ 5 ไร่ จำนวน 500 ไร่

ซึ่งการแบ่งพื้นที่รวมและจัดสรรให้ประชาชน เป็นการสำรวจตามแผนที่ของที่ดินแต่ละแปลง ซึ่งยังไม่ได้ตรวจสอบว่า พื้นที่จุดไหนไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ เช่นพื้นที่ของวัดป่าหลวงตาบัวฯ หรือ วัดเสือนั้น พื้นที่ส่วนในเป็นภูเขา และพื้นที่ส่วนนอกบางส่วนเต็มไปด้วยโขดหิน จุดไหนที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ ก็จะปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ

ส.ป.ก.กาญจนบุรี เปิดเผยต่อว่า ประชาชนรายใดก็ตามที่ได้รับจัดสรรที่ดิน จะต้องประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร เช่น ปลูกพืช ผัก หรือผลไม้ชนิดต่างๆ ตามที่ถนัด และจะต้องเป็นสินค้าที่ปลอดสารพิษด้วย อีกทั้งต้องเป็นสมาชิกของสหกรณ์ทุกราย เพราะเมื่อผลผลิตออกมา สหกรณ์จะเป็นผู้รับซื้อสินค้าทั้งหมด ประชาชนจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนไปหาตลาดซื้อขายกันเองให้ลำบาก และสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็น

หากแผนการประสบผลสำเร็จ เชื่อว่าพื้นที่ดังกล่าวจะเป็นชุมชนสหกรณ์ที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดกาญจนบุรี และหากมีการพัฒนาพืชผลการเกษตรที่ปลอดสารพิษได้สำเร็จ คาดว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อาจจะออกใบรับรองสินค้าให้กับชุมชนทั้งหมดก็เป็นได้ ซึ่งจะทำให้ชุมชนสหกรณ์กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางด้านการเกษตร นักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมาสามารถหาซื้อพืชผักหรือผลไม้ที่ปลอดสารพิษได้อย่างสบายใจ หรือแม้กระทั่งอาจจะส่งสินค้าไปขายยังต่างประเทศได้อีกด้วย.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้