วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ดุสิตโพลเผย ปชช.หนุน กกต.จัดเวทีดีเบตร่างรธน. ช่วยเข้าใจมากขึ้น

สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจสอบถามความเห็นประชาชน พบ ร้อยละ 75 หนุนให้ กกต.จัดเวทีดีเบตชี้แจงเนื้อหาร่าง รธน. เพราะเห็นว่าจะช่วยทำให้เข้าใจมากขึ้น ขณะเดียวกัน ส่วนใหญ่อยากให้ดีเบตกันเรื่องสิทธิเสรีภาพ และสวัสดิการของประชาชนมากสุด

เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 59 จากกรณีที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะมีการจัดเวทีชี้แจงเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญ (รธน.) และคำถามพ่วงประชามติ หรือเวทีดีเบต ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ โดยจะเชิญทั้งฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายที่คัดค้านมาแลกเปลี่ยนความเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อเป็นการสะท้อนความเห็นของประชาชนนั้น

ด้านสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,251 คน ระหว่างวันที่ 19-23 กรกฎาคม 2559 โดยจากคำถามในประเด็นที่ 1 ประชาชนคิดอย่างไร? กรณีที่ กกต.จะจัดเวทีดีเบตร่าง รธน. ปรากฏว่า ประชาชนถึงร้อยละ 75.30 เห็นด้วยกับการที่ กกต.จะจัดเวทีดีเบตชี้แจงเนื้อหาร่าง รธน. เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดี และเป็นการช่วยให้ประชาชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญมากขึ้น รองลงมา ร้อยละ 74.1 อยากเห็นการดีเบตที่สร้างสรรค์ ตรงประเด็น มีสาระและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน

ประเด็นที่ 2 ประชาชนจะติดตามชมหรือไม่? เพราะอะไร? พบว่าผู้ถูกสอบถาม ร้อยละ 74.48 จะติดตามชม เพราะช่วยให้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ทำให้มีความรู้มากขึ้น รู้ข้อดีข้อเสีย ความคิดเห็นและเหตุผลของแต่ละฝ่าย ส่วนประเด็นที่ 3 ‘5 อันดับ’ เรื่องที่ประชาชนอยากให้ดีเบตมากที่สุด อันดับ 1 ร้อยละ 80.58 ต้องการให้ดีเบตในเรื่องสิทธิเสรีภาพและสวัสดิการของประชาชน รองลงมาอันดับ 2 ร้อยละ 77.70 ต้องการให้ดีเบตข้อดีข้อเสียของ รธน. ข้อเปรียบเทียบระหว่างฉบับเก่าและใหม่

สุดท้ายประเด็นที่ 4 ใคร? ที่ประชาชนอยากให้เข้าร่วมดีเบตมากที่สุด อันดับ 1 ร้อยละ 73.38 คือตัวแทนภาคประชาชน อันดับ 2 ร้อยละ 71.22 อยากให้หัวหน้าพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองเข้าร่วมดีเบต อันดับ 3 ร้อยละ 68.82 ต้องการให้แกนนำกลุ่ม องค์กรต่างๆ และนักวิชาการ อันดับ 4 ร้อยละ 60.19 ผู้แทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการร่างรัฐธรรมนูญ และอันดับ 5 ร้อยละ 53.48 อยากให้นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมดีเบต

สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจสอบถามความเห็นประชาชน พบ ร้อยละ 75 หนุนให้ กกต.จัดเวทีดีเบตชี้แจงเนื้อหาร่าง รธน. เพราะเห็นว่าจะช่วยทำให้เข้าใจมากขึ้น ขณะเดียวกัน ส่วนใหญ่อยากให้ดีเบตกันเรื่องสิทธิเสรีภาพ และสวัสดิการของประชาชนมากสุด 24 ก.ค. 2559 10:09 24 ก.ค. 2559 10:27 ไทยรัฐ