วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ฉะดีเอสไอ ชี้ผิดรถเบนซ์

ฉะดีเอสไอ ชี้ผิดรถเบนซ์

  • Share:

ทนายวัดปากนํ้าโวย กระทบสิทธิเสรีภาพ สมเด็จช่วงไม่กังวล

“เจ้าคุณประสาร” เลขาธิการศูนย์พิทักษ์ พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ระบุเตรียมเคลื่อนไหวทั้งใน กทม. และ ตจว. พร้อมวิเคราะห์ใครมุ่งทำลายใครและใครได้ใครเสียจากเหตุนี้ ขณะที่เลขาธิการสมาคมนักวิชาการเพื่อพระพุทธศาสนา ชี้เรื่องนี้เกิดเพราะต้องการปลดล็อกให้การเสนอชื่อทูลเกล้าฯสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช สามารถยืดเวลาออกไปได้ โดยไม่ต้องถูกฟ้องตาม ม.157 ด้านฝ่ายกฎหมายวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ฉะดีเอสไอหลังแถลงความผิดผ่านสื่อทั้งที่ยังไม่ได้แจ้งความผิดกับผู้ถูกกล่าวหา รวมทั้งการตีขลุมใช้คำว่า “เข้าข่ายความผิด”

กรณี พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) พร้อมผู้เกี่ยวข้องแถลงผลการตรวจสอบการครอบครองรถเบนซ์โบราณของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ หรือสมเด็จช่วง ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กทม. และรถจากัวร์ แพนเธอร์ โบราณของพระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หรือหลวงพี่น้ำฝน เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม ว่าพบความผิดในการเข้าครอบครองของรถทั้ง 2 คัน ทั้งนี้ ต้องรอกรมสรรพสามิตแถลงยืนยันผลตรวจสอบอีกครั้ง

ความคืบหน้า เมื่อวันที่ 23 ก.ค. พระเมธีธรรมาจารย์ หรือเจ้าคุณประสาร เลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เครือข่ายองค์กรพุทธประชุม และกำหนดกรอบแนวคิด หลักปฏิบัติ ภายหลังกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) แถลงผลการตรวจสอบรถเบนซ์โบราณในพิพิธภัณฑ์วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ดังนี้ 1.ท่าทีของแต่และฝ่าย โดยรวบรวมหลักฐานต่างๆ เพื่อประเมิน สรุปถึงท่าทีของแต่ละฝ่าย เพื่อรับทราบถึงจุดยืนที่ชัดเจนของแต่ละฝ่าย 2.สถานะ ที่แท้จริงของแต่ละฝ่าย โดยวิเคราะห์ถึงสภาพภายในที่แท้จริงของทุกกลุ่ม ทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ว่าแท้จริงมีศักยภาพมากน้อยแค่ไหน รวมทั้งวิเคราะห์ปัจจัยที่เกื้อหนุนซึ่งกันและกันในการดำเนินการของกลุ่มดังกล่าว รวมทั้งยุทธศาสตร์และเป้าหมายที่แท้จริงคืออะไร 3.ศักยภาพในการดำเนินการ วิเคราะห์ว่าภายในของแต่ละกลุ่มนั้นมีศักยภาพที่แท้จริงเป็นอย่างไร มีคนมากน้อยแค่ไหน อะไรคือฐานกำลังที่สนับสนุน เหตุจูงใจและอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงที่จะนำไปสู่เป้าหมายสูงสุด 4.ปัจจัยทางการเมือง กลุ่มต่างๆมีเหตุปัจจัยอะไรที่เป็นประเด็นทางการเมืองหนุนหลัง ใครเป็นคนของใคร ใครเป็นม้ารับใช้ใคร เพื่อทำลายใคร มีผลประโยชน์ทางการเมืองอย่างไร ใครได้ใครเสีย และพระสงฆ์ คณะสงฆ์ พระพุทธศาสนาถูกนำไปเชื่อมโยงในเรื่องนี้ได้อย่างไร 5. วิเคราะห์ผลกระทบของทุกภาคส่วนที่ดำเนินการอยู่ในขณะนี้ว่า การกระทำทั้งหลายจะส่งผลกระทบต่อคณะสงฆ์ พระพุทธศาสนาและประเทศชาติบ้านเมืองอย่างไร 6.ยุทธศาสตร์การเคลื่อนไหว องค์กรพุทธและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศยืนยันจะเคลื่อนไหวทั้งใน กทม.และต่างจังหวัดแน่นอน โดยมีมติในการเคลื่อนไหว 6 ข้อ แต่จะถือเป็นความลับ ห้ามเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อไม่ให้ประสบปัญหาในทางปฏิบัติและเพื่อความปลอดภัยของเหล่าสมาชิก

นายเมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ เลขาธิการสมาคมนักวิชาการเพื่อพระพุทธศาสนา (สนพ.) กล่าวว่า คณะสงฆ์ทั้งหมดทราบว่าจะเกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นเพราะดีเอสไอเปลี่ยนหัวหน้าชุดพนักงานสอบสวนเรื่องรถเบนซ์โบราณ เนื่องจากหัวหน้าชุดพนักงานสอบสวนคนเดิม พิจารณาแล้วเห็นว่าคดีนี้ความผิดไม่ถึงสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จึงมีการเปลี่ยนหัวหน้าทีมสืบสวน อีกทั้งการดำเนินการของดีเอสไอ เจตนาปลดล็อกให้นายกรัฐมนตรีสามารถเตะถ่วงการเสนอรายชื่อสมเด็จพระราชาคณะ เพื่อทูลเกล้าฯสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช ไม่ต้องถูกฟ้องร้องว่าละเลยการปฏิบัติหน้าที่ตาม ม.157 ดังนั้น จึงต้องทำให้สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์มีมลทิน

ขณะที่นายสมศักดิ์ โตรักษา ฝ่ายกฎหมายวัด ปากน้ำ ภาษีเจริญ กล่าวว่า ขณะนี้ดีเอสไอยังไม่ได้ติดต่อ หรือมีหนังสือแจ้งเรื่องดังกล่าวมาที่วัด ทั้งนี้การไปแจ้งความผิดผ่านสื่อถือว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะการแจ้งข้อกล่าวหาต้องแจ้งไปยังผู้ถูกกล่าวหา แม้กระทั่งการใช้คำว่าเข้าข่ายความผิดก็ไม่ได้ เพราะอาจจะส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพและไม่ทราบว่าดีเอสไอต้องการทำอะไรกับสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ หากมีหนังสือแจ้งมาทางวัดพร้อมชี้แจงทุกประเด็น แต่ขณะนี้ยังไม่มีการแจ้งมา จึงไม่กล้าตอบคำถามอะไรมากเพราะอาจทำให้เกิดความคลาดเคลื่อน ส่วนสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ไม่ได้มีความกังวลเพราะทุกเรื่องสามารถชี้แจงได้ จากหลักฐานที่มีอยู่มั่นใจว่าท่านไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้และเป็นเพียงผู้รับบริจาค มีหลักฐานยืนยันเรื่องนี้ได้ทั้งหมด

รายงานข่าวแจ้งว่า กรณีรถเบนซ์โบราณของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ พนักงานสอบสวนดีเอสไอเตรียมประชุมร่วมกับพนักงานอัยการสำนักงานการสอบสวน สำนักงานอัยการสูงสุด ในวันที่ 27 ก.ค. เพื่อหารือว่าผู้ครอบครองมีความผิดฐานร่วมกันมีไว้ครอบครองซึ่งสินค้า โดยรู้ว่าเป็นสินค้าที่มิได้เสียภาษีหรือเสียภาษีไม่ครบถ้วน ร่วมกันแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานฯ หรือความผิดอื่นๆด้วยหรือไม่ ส่วนรถจากัวร์ แพนเธอร์โบราณ ในความครอบครองของพระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หรือหลวงพี่น้ำฝน อยู่ระหว่างรอการประเมินราคารถตามความเป็นจริงจากกรมสรรพสามิต เพื่อใช้ตรวจสอบว่าหลบเลี่ยงภาษีเป็นมูลค่าเท่าใด หลังจากนั้นถึงจะออกหมายเรียกให้หลวงพี่น้ำฝนเข้ารับทราบข้อกล่าวหาตามขั้นตอน

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้