วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ลุ้นเลขาฯ ส.ป.ก. ออกคำสั่งยึดคืนที่ดินสนามกอล์ฟดังเมืองกาญจน์

ส.ป.ก.กาญจน์ ลุ้น เลขาฯ ส.ป.ก.ออกคำสั่งยึดคืนที่ดินสนามกอล์ฟชื่อดัง เมืองกาญจน์ เผย 15 แปลง เนื้อที่กว่า 1.5 หมื่นไร่ ยังไร้เงาผู้ครอบครองแสดงตน...

วันที่ 23 ก.ค.59 นายวัชรินทร์ วากะมะนนท์ ส.ป.ก.กาญจนบุรี เปิดเผยว่า ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีคำสั่งที่ 36/2559 ลงวันที่ 5 ก.ค.2559 เรื่อง มาตรการในการแก้ไขปัญหาในการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 จากนั้น วันที่ 12 ก.ค.59 นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส เลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้ลงนามในประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ 1/2559 เรื่องกำหนดพื้นที่เป้าหมายการดำเนินการกับผู้ครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบกฎหมาย เพื่อให้ปฏิรูปที่ดินนำไปประกาศที่หน้าแปลงที่ดินเป้าหมายที่มีอยู่ โดยเริ่มประกาศพร้อมกันทั้ง 25 จังหวัด ในวันที่ 15 ก.ค.ที่ผ่านมา

ขณะนั้น จังหวัดกาญจนบุรี มีแปลงเป้าหมาย 13 แปลง รวมเนื้อที่ 13,663.64 ไร่ ต่อมา ส.ป.ก.กาญจนบุรี ได้ตรวจพบเพิ่มอีก 2 แปลง เป็น 15 แปลง รวมเนื้อที่ทั้งหมด 15,826.64 ไร่ โดยแปลงเป้าหมายตั้งอยู่ใน 5 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเลาขวัญ อำเภอพนมทวน อำเภอไทรโยค อำเภอด่านมะขามเตี้ย และอำเภอเมืองกาญจนบุรี ซึ่งส.ป.ก.ได้ดำเนินการนำประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ 1/2559 ไปติดที่หน้าแปลงเสร็จสิ้นไปแล้ว

สำหรับในส่วนการตรวจสอบการถือครองที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ส.ป.ก.กาญจนบุรี ได้มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบการถือครองที่ดิน ส.ป.ก.รายใหญ่อย่างเข้มข้น จนกระทั่งตรวจสอบพบว่า สนามกอล์ฟ ไมด้า กอล์ฟ คลับ ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 7 ถ.บ้านเก่า-ลาดหญ้า ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ครอบครองที่ดิน เนื้อที่จำนวน 1,930 ไร่ เป็นข้อมูลตำแหน่งแปลงที่ดินประเภท (NO 16) ซึ่งวันที่ 22 ก.ค.ที่ผ่านมา ส.ป.ก.กาญจนบุรี ได้นำป้ายประกาศไปติดที่หน้าแปลงสนามกอล์ฟ "ไมด้า กอล์ฟ คลับ" ให้เจ้าของรู้ว่า ที่ดินเนื้อที่ 1,930 ไร่ ผืนนี้ เป็นกรรมสิทธิ์ของ ส.ป.ก.กาญจนบุรี แต่การนำประกาศดังกล่าวไปติด ไม่ได้หมายความว่า ส.ป.ก.จะยึดพื้นที่คืนทันที ซึ่งจะต้องให้ความเป็นธรรม โดยให้โอกาสเจ้าของ หรือผู้ประกอบการ นำเอกสารการครอบครองที่ดินมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ด้วย

ในวันเดียวกัน หลังจากที่ ส.ป.ก.กาญจนบุรี ได้นำป้ายไปติดประกาศแสดงกรรมสิทธิ์ว่า เป็นที่ดินของ ส.ป.ก.กาญจนบุรี แล้ว ก็ได้ดำเนินการจัดส่งข้อมูลผู้ถือครองที่ดินรายใหญ่ ในเขตปฏิรูปที่ดินแปลงดังกล่าว แจ้งไปยัง ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อดำเนินการจัดทำแผนที่แปลงที่ดิน นำเรียนไปถึงเลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อลงนามในประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ (./2559) ลงวันที่ (./2559) เรื่องกำหนดพื้นที่เป้าหมายการดำเนินการกับผู้ครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบกฎหมาย ซึ่งหากเลขาธิการฯ ลงนามในคำสั่งเมื่อใด สนามกอล์ฟ ไมด้า กอล์ฟคลับ ก็จะเป็นแปลงเป้าหมายที่ 16 ที่จะต้องถูกยึดคืนเพื่อเข้าสู่กระบวนการปฏิรูป จัดสรรให้กับประชาชนผู้ยากจนที่ไม่มีที่ดินทำกิน

นายวัชรินทร์ วากะมะนนท์ ส.ป.ก.กาญจนบุรี เปิดเผยต่อว่า สำหรับแปลงเป้าหมาย 15 แปลง เนื้อที่ 15,826.64 ไร่ ที่ ส.ป.ก.นำประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ 1/2559 ลงวันที่ 12 ก.ค.59 เรื่องกำหนดพื้นที่เป้าหมายการดำเนินการกับผู้ครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบกฎหมาย ไปติดที่หน้าพื้นที่แปลง ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค.ที่ผ่านมา ขณะนี้เลยเวลามาแล้ว 9 วัน ปรากฏว่ายังไม่มีผู้ครอบครองรายใด มีความประสงค์นำเอกสารมาแสดงการครอบครองต่อเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.กาญจนบุรี เลยแม้แต่รายเดียว ซึ่งก็เป็นไปได้ว่า ผู้ครอบครองที่ดินแต่ละแปลงอาจจะกำลังรวบรวมเอกสาร เพื่อนำมาแสดงกับเจ้าหน้าที่ในภายหลัง เพราะยังคงพอมีเวลาอยู่อีกหลายวัน

ส.ป.ก.กาญจน์ ลุ้น เลขาฯ ส.ป.ก.ออกคำสั่งยึดคืนที่ดินสนามกอล์ฟชื่อดัง เมืองกาญจน์ เผย 15 แปลง เนื้อที่กว่า 1.5 หมื่นไร่ ยังไร้เงาผู้ครอบครองแสดงตน... 23 ก.ค. 2559 19:01 24 ก.ค. 2559 02:05 ไทยรัฐ


advertisement