วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'บิ๊กน้อย' มอบทุนการศึกษา เยียวยาทายาทเหยื่อไฟใต้

'บิ๊กน้อย' มอบทุนการศึกษา เยียวยาทายาทเหยื่อไฟใต้

  • Share:

รมช.ศธ.มอบทุนต่อเนื่องเยียวยา ทายาทผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 565 ทุน รับยังมีนักเรียนไม่ได้รับทุนตามโควตาจริง

เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 59 ที่หอประชุม 100 ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ อำเภอเมือง จ.สงขลา พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องให้กับทายาทผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 565 ทุน โดยมี พล.อ.จำลอง คุณสงค์ ที่ปรึกษา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ,นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายสาธิต ธรรมประดิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมในพิธี

โดย พล.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวเป็นโครงการที่สอดคล้องตามนโยบาย แผนงาน กิจกรรมการช่วยเหลือเยียวยาทายาท และรวบรวมข้อมูลประสานการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัด ชายแดนภาคใต้ ด้วยภารกิจการให้ความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาแก่ทายาท ผู้ประสบเหตุจากสถานการณ์ ความไม่สงบฯ กรณีบิดา มารดา หรือผู้อุปการะเสียชีวิต บาดเจ็บ หรือทุพพลภาพ ด้วยเหตุความไม่สงบนี้เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อชีวิต และทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนจนไม่อาจประเมินได้ จากความสูญเสียดังกล่าวของประชาชนผู้บริสุทธิ์ ยังส่งผลให้ทายาทที่อยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนได้รับผลกระทบตามไปด้วย ดังนั้น รัฐบาลจึงได้มอบหมาย ให้กระทรวงศึกษาธิการเข้ามาช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ โดยมีการมอบทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับปริญญาตรี ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการหวังว่า นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้ปกครองจะได้นำเงินทุนดังกล่าว ไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาเล่าเรียน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้อีกทางหนึ่งด้วย

ส่วนกรณีเงินทุนที่ได้รับจัดสรรมาเกินกว่าจำนวนเด็กที่มีอยู่ และยังมีเด็กนักเรียนไม่ได้รับเงินทุนในปีที่ผ่านมาหลายคนนั้น พล.อ.สุรเชษฐ์ ยอมรับว่ามีการร้องยังมีเด็กที่ยังไม่ได้รับทุนดังกล่าวจริง อย่างไรก็ตาม ยังมีโครงการเยียวยาครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ โดยการออกเยี่ยมเยือนให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการโดยเขตพื้นที่การศึกษาคอยให้การดูแลอย่างต่อเนื่อง.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้