วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รบ.เตรียมบังคับใช้ ก.ม.คุมขอทาน 28 ก.ค.นี้

โฆษก รบ. เผย จัดระเบียบขอทานคืบ ชี้ 20 เดือน พบผู้เข้าข่ายกว่า 4,600 ราย เตรียมบังคับใช้กฎหมายควบคุม 28 ก.ค.นี้

เมื่อวันที่ 23 ก.ค.59 พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลได้ดำเนินการจัดระเบียบคนขอทาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ที่กำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติอย่างต่อเนื่องทั้งการจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานที่ปัจจุบันมียอดเงินบริจาคแล้วราว 1.5 ล้านบาท การยับยั้งป้องกันขอทานต่างด้าว การพัฒนาและฟื้นฟูศักยภาพคนขอทาน และการสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน

"ตั้งแต่เดือน ต.ค.57 ถึงปัจจุบัน พบคนขอทาน รวม 4,618 คน เป็นขอทานไทย 2,927 คน ขอทานต่างด้าว 1,691 คน โดยหากเป็นคนขอทานต่างด้าวจะดำเนินการผลักดันส่งกลับประเทศต้นทาง ส่วนคนขอทานไทยจะส่งเข้ารับการพัฒนาและฟื้นฟูศักยภาพทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคม และการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ภายใต้โครงการธัญบุรีโมเดลและบ้านน้อยในนิคม"

พล.ต.สรรเสริญ กล่าวต่อว่า ผลงานสำคัญของการจัดระเบียบคนขอทาน รัฐบาลได้ผลักดัน พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 28 ก.ค.นี้ ประกอบด้วยสาระสำคัญ คือ 1) แยกผู้แสดงความสามารถออกจากผู้ขอทาน โดยให้แจ้งต่อพนักงานท้องถิ่นเพื่อออกบัตรประจำตัวผู้มีความสามารถ 2) คุ้มครอง และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ขอทานไม่ให้กลับมาขอทานอีก 3) กำหนดความผิดทางอาญากับผู้แสวงหาประโยชน์จากการขอทาน โดยผู้ขอทานมีโทษจำคุก 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการขอทาน มีโทษจำคุก 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 4) มีคณะกรรมการควบคุมการขอทาน ทำหน้าที่ขับเคลื่อนการดูแลคนขอทาน

"นายกฯ ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาคนขอทาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศและเชื่อมโยงไปสู่ปัญหาการค้ามนุษย์ โดยฝากชื่นชมการทำงานของที่ทำให้สถิติของคนขอทานลดลงไปได้มาก และมีระบบบริหารจัดการที่มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมอย่างไรก็ตาม ได้กำชับให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตำรวจ ฝ่ายปกครอง หรือองค์กรท้องถิ่น ที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายให้ดำเนินอย่างเด็ดขาด และแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนตามหลัก 3P ภายใต้แนวคิดให้ทานถูกวิธี ลดวิถีการขอทาน รวมทั้งรณรงค์ให้สังคมหยุดการให้เงินแก่คนขอทาน เพื่อตัดวงจรของการขอทานที่ส่วนหนึ่งมีการทำกันเป็นขบวนการ"

ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นคนขอทานและคนไร้ที่พึ่ง สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC โทร. สายด่วน 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

โฆษก รบ. เผย จัดระเบียบขอทานคืบ ชี้ 20 เดือน พบผู้เข้าข่ายกว่า 4,600 ราย เตรียมบังคับใช้กฎหมายควบคุม 28 ก.ค.นี้ 23 ก.ค. 2559 11:50 23 ก.ค. 2559 12:35 ไทยรัฐ