วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เผยครึ่งปีแรก 2559 เก็บภาษีรถใน กทม. ทะลัก 4,637 ล้านบาท

เผยครึ่งปีแรก 2559 เก็บภาษีรถใน กทม. ทะลัก 4,637 ล้านบาท

  • Share:

กรมการขนส่งทางบกเผยครึ่งปีแรกของปี 2559 จัดเก็บภาษีรถในเขตกรุงเทพฯ ได้กว่า 4,637 ล้านบาท โดยช่องทางผ่านสำนักงานของกรมการขนส่งทางบกยังคงได้รับความนิยมมากที่สุด...

นายณันทพงศ์ เชิดชู รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม กล่าวว่า 
กรมการขนส่งทางบกอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนด้วยการเพิ่มช่องทางการชำระภาษีรถประจำปีหลากหลายช่องทาง ผลปรากฏว่าเพียง 6 เดือนแรกปี พ.ศ. 2559 (ม.ค.-มิ.ย. 59) สามารถจัดเก็บภาษีรถในเขตกรุงเทพมหานครได้ทั้งสิ้น
4,637,376,765.08 บาท เป็นการใช้บริการรับชำระภาษีรถยนต์ ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 ของกรมการขนส่งทางบกมากที่สุด จำนวน 2,921,083 ราย จัดเก็บภาษีรถได้ทั้งสิ้น 3,372,284,845.55 บาท รองลงมาเป็นการใช้บริการรับชำระภาษีรถผ่านช่องทาง "เลื่อนล้อ ต่อภาษี" (Drive Thru for Tax) ชำระภาษีโดยไม่ต้องลงจากรถ จำนวน 396,137 ราย จัดเก็บภาษีรถได้ทั้งสิ้น 712,747,210.29 บาท และการใช้บริการชำระภาษีรถที่ห้างสรรพสินค้าในวันเสาร์-อาทิตย์ตามโครงการ "ช็อปให้พอ แล้วต่อภาษี" (Shop Thru for Tax) มีผู้ใช้บริการ จำนวน 228,987 ราย จัดเก็บภาษีรถได้ทั้งสิ้น 338,336,819.90 บาท
ขณะที่การชำระภาษีรถผ่านเว็บไซต์ www.dlte-serv.in.th สามารถจัดเก็บภาษีได้ทั้งสิ้น 76,134,233.27 บาท

ทั้งนี้ ส่วนที่ศูนย์บริการร่วมคมนาคม เชิงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน ที่ให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น. สามารถจัดเก็บภาษีได้ทั้งสิ้น 62,329,047.78 บาท และการรับชำระภาษีรถผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส จัดเก็บภาษีได้ทั้งสิ้น 62,111,179.76 บาท ซึ่งเจ้าของรถสามารถชำระภาษีรถล่วงหน้าก่อนครบกำหนดไม่เกิน 90 วัน และต้องไม่ค้างชำระภาษีรถเกินกว่า 1 ปี สำหรับรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานครบ 7 ปี หรือรถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานครบ 5 ปี ต้องมีใบรับรองการตรวจสภาพรถจากสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) มาแสดงด้วย โดยจะมีสมุดคู่มือจดทะเบียนรถหรือไม่ก็ได้ รวมถึงรถที่ติดตั้งแก๊สต้องมีหนังสือรับรองการตรวจสอบและทดสอบตามระยะเวลาที่กำหนด ตลอดจนต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถโดยคงเหลือระยะเวลาคุ้มครองไม่น้อยกว่า 3 เดือน

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกยังมุ่งมั่นพัฒนางานด้านบริการอย่างต่อเนื่อง ทั้งพัฒนาจุดให้บริการประชาชนด้วยการจัดตั้ง "ศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)" เพื่อเป็นจุดให้บริการข้อมูลข่าวสาร และให้คำแนะนำต่างๆ แก่ประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการ รวมถึงการพัฒนาช่องทางการให้บริการผ่านแอพพลิเคชั่น DLT eForm ที่โดยมีคู่มือแนะนำการติดต่องานด้านทะเบียนและภาษีรถ สถานที่ ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ แผนที่ เอกสาร และหลักฐานที่ต้องใช้ พร้อมดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอต่างๆแบบออนไลน์ เพื่อกรอกข้อมูลแล้วนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้ซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาและขั้นตอนในการติดต่อขอรับบริการให้น้อยลง เพียงสแกน QR Code DLT eForm ที่ปรากฏบนสื่อประชาสัมพันธ์ของกรมการขนส่งทางบก หรือจากเว็บไซต์ www.dlt.go.th หรือดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นได้ฟรีผ่าน App Store , Google Play และ Window Phone.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้