วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กิจกรรมนอกตำรา 24/07/59

เขียนให้แม่อ่าน... โครงการ “แลคตาซอยรักแม่ 2559” ชวนน้องๆ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงานภาพถ่ายตนเองกับแม่ ติดบนกระดาษขนาด เอ 4 พร้อมเขียนคำบรรยายใต้ภาพด้วยลายมือสื่อให้ถึง ใจแม่ ความยาวไม่เกิน 10 บรรทัด เข้าประกวดในหัวข้อ “เขียนด้วยมือ... สื่อถึงใจ ให้แม่อ่าน” แบ่งการประกวดออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับ ป.1-3, ระดับ ป.4-6, ระดับ ม.1-6 หรืออายุ 12 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 18 ปี และระดับอุดมศึกษา-ประชาชนทั่วไป หรืออายุ 18 ปีขึ้นปี ส่งผลงานมาได้ที่ ปณ.8 ปณฝ. คลองบางนา กรุงเทพฯ 10262 ถึงวันที่ 11 ส.ค.นี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.08-2456-7744, 08-2452-4477 หรือ www.facebook.com/lactasoyclub

มิวเซียมสยามท่องอีสาน... มิวเซียมสยาม จัดนิทรรศการเคลื่อนที่ส่งไปให้ชาวอีสานได้ชมถึงถิ่น ที่ จ.ขอนแก่น ในนิทรรศการมิวเซียมสยามมินิ นำเสนอเรื่องใกล้ตัวในชีวิตประจำวัน ได้แก่ กินของเน่า เล่าเรื่องแบบมีกลิ่น โดยนำเสนอภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนไทยในการถนอมอาหารอย่างชาญฉลาด สืบจากส้วม ซึ่งรวบรวมวัฒนธรรมการปลดทุกข์ของคนไทยในอดีตจนถึงปัจจุบัน และ คำไทย ใครทำ โดยนำเสนอความหลากหลายทางวัฒนธรรมผ่านภาษาไทยบนลายเสื้อยืด งานจัดวันที่ 27-31 ก.ค. นี้ เวลา 10.00- 22.00 น. ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น จ.ขอนแก่น โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-2225-2777.

23 ก.ค. 2559 11:02 23 ก.ค. 2559 11:02 ไทยรัฐ