วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตะลุยโลกใบใหญ่ 24/07/59

ตะลุยโลกใบใหญ่ อาทิตย์นี้ “พี่ม้ามังกร” จะพาน้องๆ ไปสัมผัสกับห้องเรียนธรรมชาติภายใน “ชีวพนาเวศ” ศูนย์การเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพและความยั่งยืน ที่ โตโยต้าบ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งโตโยต้าได้จัดตั้งขึ้นเพื่อ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ภายใน “ชีวพนาเวศ” นี้ มีเนื้อที่กว่า 60 ไร่ แบ่งเป็น 3 ส่วนหลักๆ

ส่วนแรก คือ ป่านิเวศ เป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 บนพื้นที่กว่า 30 ไร่ โดยใช้ทฤษฎีการปลูกป่านิเวศอย่างยั่งยืนตามแนวคิดของ ศ.ดร.อาคิระ มิยาวากิ จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติโยโกฮามา และผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้ด้านนิเวศวิทยานานาชาติประจำประเทศญี่ปุ่น ที่ระบุว่า “การปลูกป่าด้วยพันธุ์ไม้พื้นเมือง จะร่นระยะเวลาการเจริญเติบโตของป่าธรรมชาติจาก 100 ปีเหลือเพียง 10 ปีเท่านั้น”

พื้นที่ 30 ไร่ในป่านิเวศแห่งนี้จึงมีการปลูกไม้ท้องถิ่นของ จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 100,000 ต้น ใน 1 ชั่วโมง เมื่อวันที่ 3 ส.ค.2551 โดยมีต้นยางนา 25,000 ต้น ตะเคียนทอง 25,000 ต้น และ พันธุ์ไม้อื่นๆ 50,000 ต้น ถึงปัจจุบันผ่านมาแล้ว 8 ปี ได้กลายเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ มีอัตราการรอดตาย 90% และมีพันธุ์ไม้เพิ่มขึ้นจาก 34 เป็น 43 สายพันธุ์ ไฮไลต์ที่น่าสนใจ มีต้นโพธิ์สูง 17 เมตร ต้นจามจุรีที่มีเส้นรอบวง 1.5 เมตร และอุโมงค์ต้นไม้ ที่สำคัญโซนนี้เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้โรงงานโตโยต้าบ้านโพธิ์ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 5 “โรงงานแห่งความยั่งยืน” จากเครือข่ายโตโยต้าทั่วโลก

ถัดไป คือ โตโยต้าไบโอโทป ซึ่งคำว่า “ไบโอโทป” มาจากภาษาเยอรมันซึ่งมีรากศัพท์จากภาษาละติน หมายถึงที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต พื้นที่นี้จึงเป็นการสร้างระบบนิเวศธรรมชาติ ให้ต้นไม้เติบโตเหมือนสภาพป่าตามธรรมชาติจริง และกลายเป็นบ้านของพืช สัตว์ และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่จะมาเติมเต็มระบบนิเวศให้มีความสมบูรณ์ โดยไบโอโทปที่โตโยต้าบ้านโพธิ์ ถือเป็นไบโอ-โทปแห่งแรกของประเทศไทย ที่สร้างขึ้นภายใต้แนวคิด “จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที” มีการจำลองสภาพสังคมพืชป่าแบบต่างๆ ตามระดับความสูงจากน้ำทะเล เช่น สังคมพืชป่าดิบ สังคมพืชป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง สังคมพืชพื้นที่ชุ่มน้ำป่า เช่น ป่าน้ำกร่อย และป่าชายเลน ปัจจุบันมีสิ่งมีชีวิตที่มาอาศัยอยู่ในพื้นที่กว่า 218 ชนิด ในพื้นที่ 30 ไร่ ประกอบด้วย นก 71 ชนิด สัตว์เลื้อยคลาน 12 ชนิด สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 4 ชนิด สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 3 ชนิด แมลงและแมง 100 ชนิด สัตว์เล็กน้ำจืดและปลา 28 ชนิด

ส่วนสุดท้ายคือ อาคารแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ภายในประกอบด้วย ห้องนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ที่จัดแสดงโครงการในพระราชดำริด้านสิ่งแวดล้อม และห้องนิทรรศการเกี่ยวกับระบบนิเวศบนดินและใต้ดิน ซึ่งจัดแสดงโดยการใช้ “ต้นโพธิ์” อันเป็นพันธุ์ไม้ท้องถิ่นดั้งเดิม และเป็นสัญลักษณ์ของบ้านโพธิ์ มาใช้เป็นตัวแทนของถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆ ทั้งบนดินและใต้ดิน

น้องๆที่สนใจเข้าชมสามารถ ลงทะเบียนผ่านทาง www.toyota.co.th

23 ก.ค. 2559 10:57 23 ก.ค. 2559 10:57 ไทยรัฐ