วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ภาค ปชช.เชียงราย ค้านสุดตัว! ลาวสร้างเขื่อนปางแบง บอก ผลกระทบอื้อ

ภาค ปชช.เชียงราย ค้านสุดตัว! ลาวสร้างเขื่อนปางแบง บอก ผลกระทบอื้อ

  • Share:

(ภาพจากกลุ่มรักษ์เชียงของ - สำนักข่าวชายขอบ)

เครือข่ายภาคประชาชนเชียงราย เข้าหารือ กสม. คัดค้าน ลาวสร้างเขื่อนปากแบง ส่อทำน้ำท่วมที่อาศัย-ที่ทำกิน ด้านรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ จ่อชงเข้าที่ประชุม กมธ.แม่น้ำโขง บอก เป็นเรื่องละเอียดอ่อนอาจกระทบความสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 59 นายทองสุข อินทะวงศ์ ผู้ใหญ่บ้านห้วยลึก ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 22 ก.ค. ที่ผ่านมา เดินทางร่วมคณะเครือข่ายภาคประชาชน ไปที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ซึ่งมีการประชุมรับฟังข้อเท็จจริงจากภาคประชาชนและหน่วยงานต่างๆ กรณีอาจจะได้รับผลกระทบจากโครงการสร้างเขื่อนบนแม่น้ำโขง และบนแม่น้ำสาละวินในเมียนมา หลังจากเคยยื่นร้องเรียนต่อ กสม. เมื่อ มิ.ย. 59

ซึ่งโครงการสร้างเขื่อนปากแบง ประชาชนในแขวงอุดมไชย สปป.ลาว ที่อยู่ในบริเวณสร้างเขื่อนจะถูกย้ายออกประมาณ 15 หมู่บ้าน ส่วนประชาชนในไทย ด้านบ้านห้วยลึก อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ที่อยู่ใกล้จุดก่อสร้างที่สุด ตั้งอยู่ห่างจากเมืองปากแบง 80 กิโลเมตร คือชาวบ้านห้วยลึก ที่กังวลว่าอาจทำให้น้ำท่วมที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน

ในส่วนนี้ อยากให้ประเทศไทย ที่มีสิทธิในแม่น้ำระหว่างประเทศอย่างแม่น้ำโขง ใช้สิทธิให้เต็มที่ และควรทำข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยส่วนรวมมากที่สุด และต้องเปิดเผยข้อมูลการทำรายงานประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (EIA) อย่างรอบด้าน โดยใช้งานวิจัยจากนักวิชาการและชาวบ้านเป็นหลัก “ถ้ามีผลกระทบขึ้นมา คนลาวโดนย้ายออกไป เดือดร้อนไร้ที่ทำกิน แล้วคนไทยต้องเสี่ยงน้ำท่วม ไร้ที่ทำกิน เราจะทำอย่างไร เราคงต้องตายตรงนั้น เพราะแค่เขื่อนตอนบนที่จีน เราก็เดือดร้อนอยู่แล้ว ยังเหลือเขื่อนไซยะบุรี เขื่อนดอนสะโฮง และเขื่อนปากแบง อีก เราก็ต้องเสี่ยงตลอดเวลา กรมทรัพยากรน้ำ ควรเสนอปัญหานี้แก่ประเทศสมาชิกในลุ่มน้ำโขง ให้ทราบปัญหา" 

ด้าน นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้ากับ 4 ประเทศ ซึ่งทางกรมฯ มีการหารือกับตัวแทนแต่ละประเทศมาโดยตลอดในที่ประชุมคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (MRC) แต่ สปป.ลาว ยังยืนยันจะใช้หลักอธิปไตยในการสร้างเขื่อน และเสนอขายไฟฟ้าให้ประเทศไทย ซึ่งกรมฯ จะนำข้อเสนอของภาคประชาชนในวันนี้ เข้าที่ประชุมในกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา สัปดาห์หน้า ซึ่ง MRC ได้จ้างบริษัทเอกชนเพื่อทำงานด้านวิชาการฯ เพื่อศึกษาผลกระทบข้ามพรมแดนต่อไป "ข้อตกลงระหว่างประเทศสำคัญมาก และมีความละเอียดอ่อน ไทยจะไปสั่งห้ามลาวไม่ได้ ถ้าลาวจะสร้างเขื่อนเองแล้วขายให้ประเทศอื่นก็ทำได้ แต่ไทยยังมีความสัมพันธ์อันดี ต้องมีการปรึกษากันตามกระบวนการต่อไป ไม่สามารถใช้เงื่อนไขใดไปบอกลาวให้หยุดได้"

ขณะที่ นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ รองผู้ว่าการนโยบายและแผนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า ประชาชนยังไม่ต้องกังวลอะไรมาก เพราะ กฟผ. ยังไม่ได้ทำสัญญาซื้อขายใดๆ ทั้งสิ้น จนกว่าผลการหารือใน MRC จะแล้วเสร็จ ยืนยันว่าไทยยังมีความต้องการใช้ไฟฟ้าในปริมาณมาก แต่กรรมการนโยบายพลังงานของกระทรวงพลังงาน จะตัดสินใจอีกครั้งว่าจะหาไฟฟ้าอย่างไร ซึ่งมีทั้งเมียนมา ลาว กัมพูชา ที่พยายามเสนอขายมาโดยตลอด แต่ไทยจะประเมินราคาที่เหมาะสมที่สุด

นอกจากนี้ นายนิวัฒน์ ร้อยแก้ว ประธานกลุ่มรักษ์เชียงของ มองว่าควรยกเลิกกระบวนการ PNPCA ตั้งแต่พบว่าใช้ไม่ได้ผลต่อกรณีเสียงของประชาชนที่คัดค้านเขื่อนไซยะบุรี แล้วหันมาเสนอเงื่อนไขใหม่ว่า หากมีประเทศใดประเทศหนึ่งไม่ต้องการเขื่อน ลาวก็ควรหยุดโครงการทันที อย่างกรณีเขื่อนในแม่น้ำโขงตอนล่าง กัมพูชาก็เดือดร้อน เวียดนามก็เดือดร้อน ไทยก็ประท้วงมากมายเพราะเดือดร้อนกันถ้วนหน้า.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้